Flere ikkevestlige bliver lærere: Mohamed vil være rollemodel for sine elever

Sidste år havde ni procent af de lærerstuderende ikkevestlig baggrund.

Om få måneder kan Mohamed Shahab kalde sig lærer. Han er bare en af flere ikkevestlige, der uddanner sig til netop lærer. (Foto: © Kamilla Mærsk, (c) DR)

Når klokken ringer ind, og eleverne i folkeskolen indfinder sig på deres pladser, kan de ofte kigge rundt på nogle klassekammerater, som har baggrunde fra forskellige dele af verden.

Men når blikket vendes mod læreren foran tavlen, er der ikke altid så stor diversitet.

Langt størstedelen af lærerne i de danske skoler har nemlig en vestlig baggrund.

Men det kan snart ændre sig.

Andelen af lærerstuderende med ikkevestlig baggrund er nemlig steget over de sidste ti år. Fra 5,5 procent i 2009 til 9 procent sidste år.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

'De kan måske spejle sig i mig'

Samtidig vurderer Københavns Professionshøjskole, at næsten hver fjerde lærerstuderende har en minoritetsbaggrund.

En af dem, der går på Københavns Professionshøjskole, er Mohamed Shahab.

Han er oprindelig fra Syrien og er ved at læse til lærer med speciale i fagene matematik, biologi og idræt.

Han vidste allerede tidligt i sit liv, at han skulle være lærer.

- Jeg fandt ud af, at jeg godt kunne lide at lære fra mig, og med min baggrund kunne det måske bruges til at være en rollemodel for elever, som har en anden etnisk baggrund, fordi de kan spejle sig lidt i mig, siger han.

Netop den rollemodel ville Mohamed Shahab gerne selv have haft i skolen. Det kunne have hjulpet ham meget.

- Det ville have givet mere forståelse for, hvor jeg kommer fra og givet mig en bedre måde at håndtere de ting, jeg stod overfor. Jeg tror også, jeg ville have haft et bedre forhold til læreren, som er rigtig vigtigt i folkeskolen, siger han og fortsætter:

- Etniske danskere kan selvfølgelig også være gode rollemodeller, men at man forstår, hvor man kommer fra, det gør også, at man forstår den værdi, ens kultur har, og som man går til fagene med, og derfor kan jeg hurtigere opspore problemer og finde løsninger, vil jeg mene.

Ekspert: Det kan kun bringe noget godt med sig

Når Mohamed Shahab og de andre ikkevestlige lærere og lærerstuderende stiller sig foran tavlen i biologi, matematik eller skolens andre fag, så vil det især gavne de minoritetsetniske elever.

Det mener Laila Lagermann, der er uddannelses- og ungdomsforsker, og som beskæftiger sig med etniske minoriteters skolegang.

- De vil kunne opleve sig spejlet i skolen, og det bidrager til oplevelsen af, at skolen også er et sted for dem, siger hun.

Samtidig styrker det elevernes selvværd, mener hun.

- Det er med til at opbygge, at man kan genkende sig selv i det, der foregår i undervisningen. Så kan man også forestille sig, at en større etnisk mangfoldighed vil smitte af på undervisningen og dermed også på lærerens valg af undervisningsmaterialer, siger Laila Lagermann.