Flere kommuner styrker indsats mod æreskonflikter med hjælp fra rejsehold

24 kommuner er foreløbigt blevet rådgivet af rejseholdet om, hvordan de skal håndtere æresrelaterede konflikter.

Hvad stiller man op, hvis en ung kvinde udsættes for massiv kontrol fra sin familie, eller en ung mand bliver truet af sin familie, fordi han modsætter sig et tvangsægteskab?

Den slags spørgsmål har landets kommuner siden sidste år kunne søge rådgivning om hos et nationalt rejsehold, når de har skulle tilrettelægge deres indsats mod æresrelaterede konflikter og social kontrol.

På landsplan har 24 kommuner foreløbigt haft kontakt med rejseholdet. Halvdelen af dem er nu i gang med at lave en handlings-eller beredskabsplan til at forebygge og håndtere æreskonflikterne. Det viser tal fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Lederen for rejseholdet, Camilla Kronborg forklarer, at de æresrelaterede konflikter for mange kommuner er et nyt og svært indsatsområde, hvor der ofte er brug for at handle hurtigt.

- Derfor er der et behov for at udbrede viden om, hvad æresrelaterede konflikter er, og ikke mindst hvordan man skal handle. For det er nogle sager, hvor der potentielt set kan være et højt trusselsniveau, siger hun.

En af de kommuner, der har benyttet sig af tilbuddet er Furesø. Her har man ikke voldsomt store problemer med æreskonflikter. Men ifølge lederen af kommunens ungeindsats, June Wibeck-Nilsson, er det en god investering, at man tænker i forebyggelse på området.

- Hvis man ikke har et ordentligt beredskab og opkvalificering af de fagprofessionelle, der skal agere på bekymringer, og hvis man ikke har mulighed for at lave en rettidig indsats, så tror jeg, at der er sager, der ikke bliver registreret, siger hun.

Rejsehold gør det nemmere at få hjælp

Red-Safehouse driver to skjulte opholdssteder for unge på flugt fra de æresrelaterede konflikter. Her har man de seneste ti år set en stigning i personer mellem 16 og 30 år, som har kontaktet opholdsstederne. Det fortæller afdelingsleder i Red-Safehouse i Jylland, Lion Rokx.

- Hvis vi kigger tilbage gennem de sidste mange år, så har der været et støt stigende antal henvendelser til de forskellige hjælpetilbud, der er i Danmark, siger han.

Antallet af henvendelser til Red-Safehouse steg således fra 88 i 2008 til 307 sidste år. Derfor glæder Lion Rokx sig over, at flere kommunerne nu skruer op for deres indsats på området.

- Det vil betyde, at vi får nemmere ved at spore nogle af de unge, der er i vanskeligheder. Det vil også betyde, at man nemmere kan tilbyde dem god hjælp og henvise dem til de rigtige steder, siger han.

Også Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) glæder sig over, at flere kommunerne har benyttet sig af rejseholdets rådgivning. Det siger formand for LOKK Niels Christian Barkholt, der også er folketingskandidat for SF.

- Det er rigtig vigtigt, at kommunerne ved, hvordan de håndterer de forløb, hvor der er tale om en form for social kontrol, som har så store konsekvenser for de kvinder, det drejer sig om, siger han.

Camilla Kronborg fra SIRI mener, at de stigende henvendelser med al tydelighed viser, at der er brug for at sætte ind mod æreskonflikterne.

- De specialiserede tilbud, der er på området, har oplevet et stigende antal af henvendelser, og det vidner om, at der bestemt er et behov, siger hun.

Facebook
Twitter