For første gang i ni år: Kommunerne vil bruge flere penge på velfærd

Det er især udgifter til socialt udsatte, der trækker udviklingen.

I Brøndby Kommune betyder de ekstra penge til service blandt andet, at der kan blive ansat flere uddannede pædagoger i daginstitutionerne i 2019. (Foto: Johan gadegaard © Scanpix)

Efter at der i mange år er blevet brugt færre penge på serviceområdet pr. indbygger i kommunerne, ser det nu ud til at gå den modsatte vej.

I år planlægger landets kommuner nemlig at lade de såkaldte serviceudgifter stige med 1,2 millarder kroner. Det viser en ny analyse af kommunernes budgetter for 2019 fra i VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Budgetterne peger på, at der bliver brugt flere penge på for eksempel børnepasning, socialområdet, tilbud til ældre og sundhedsvæsenet. Det er nogle af de store velfærdsområder, forklarer Mathias Ruge, der er analytiker i VIVE

Samtidig med de stigende udgifter stiger befolkningstallet også. Når man opgør serviceudgifterne pr. indbygger, svarer stigningen fra 2018 til 2019 derfor til 14 kr. pr. indbygger i gennemsnit.

- Det lyder måske beskedent, men det er bemærkelsesværdigt, fordi serviceudgifterne i kommunernes regnskaber har været faldende siden 2011, og nu ser vi, at de ikke alene er ved at flade ud, de er faktisk også stigende, siger Mathias Ruge.

- Det, vi især ser drive udviklingen i budgetterne fra 2018 til 2019, er det specialiserede socialområde, forklarer Mathias Ruge.

Det er for eksempel udgifter til botilbud til udsatte børn og unge, misbrugsbehandling og handicapområdet.

Fra minus 1000 kr. til plus 2000 kr. pr. indbygger

Den relativt lave gennemsnitlige stigning i serviceudgifter dækker dog over store forskelle mellem kommunerne.

For eksempel stiger serviceudgifterne fra 2018 til 2019 med omkring 1000 kroner pr. indbygger i kommuner som Slagelse, Jammerbugt og Brøndby, mens de falder lige så meget i f.eks. Frederikssund, Ikast-Brande og Rudersdal.

Lolland topper listen med stigninger på over 2000 kr. pr. indbygger i 2019.

I Brøndby er det netop det specialiserede socialområde, der har brug for flere penge.

- Det handlede om at få lukket et hul fra 2018 til 2019, fordi vi havde et pres på budgettet især på det specialiserede socialområde, som er vokset rigtig meget, forklarer borgmester i Brøndby Kent Max Magelund (S).

- På den positive side, gav det samtidig mulighed for at ansætte 10 pædagoger i vores daginstitutioner, så vi når op på målet om 75 procent uddannede pædagoger i daginstitutionerne, tilføjer han.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter