Forskel på tværs af landet: Se hvordan folkeskoleeleverne trives i din kommune

Elever i Region Hovedstaden og Region Sjælland scorer lavest i måling på trivsel.

Der kan være stor forskel fra skole til skole, når det kommer til elevernes trivsel. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Hvor godt trives eleverne i den danske folkeskole? Generelt godt, men det afhænger meget af, hvor i landet de bor.

Herhjemme svinger andelen af elever, der trives, nemlig fra fra 81 procent i Odsherred Kommune til 95 procent i Hørsholm Kommune.

Selvom trivslen generelt er høj, så kan der være problemer for de kommuner, der ligger i den lavere ende, siger Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef ved VIA University College.

- Der er ingen kommuner, hvor eleverne decideret mistrives - men i de kommuner, der ligger lavere, kan det være et udtryk for, at nogle enkelte skoler har problemer med trivslen, siger han.

En af de kommuner, der scorer lavest i trivselsmålingen, på landsplan er Ishøj Kommune.

Her er den generelle trivsel på 88 procent hos folkeskoleeleverne fra 4. – 9. klasse.

Noget, der ikke vækker begejstring hos Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S).

- Det er ikke noget godt tegn for at sige det lige ud, siger han.

Det kan ifølge Ole Bjørstorp mærkes på elevernes læring, hvis de ikke trives, og derfor vil Ishøj prøve at løse problemet.

- Vi kan ikke have, at vi ligger så lavt i trivsel hos folkeskoleeleverne. Jeg ved, at dårlig trivsel går ud over undervisningen. Så det må tages op i Børne- og Undervisningsudvalget, og så må vi se, om vi kan gøre noget, siger han.

Men Ole Bjørstorp er ikke særlig optimistisk omkring, hvor meget Ishøj Kommune vil kunne løfte den generelle trivsel hos sine folkeskoleelever.

- Det hænger meget sammen med de sociale forhold i kommunen. Der er mange udsatte grupper her i kommunen, der koster nogle ressourcer, som vi ikke altid har. Det går desværre nogle gange ud over skolernes ressourcer, siger han.

Det overrasker heller ikke Andreas Rasch-Christensen, at Ishøj Kommune - hvor man har flere elever fra udsatte boligområder - ligger i den kedelige ende.

- Man kan godt rykke lidt ved elevtrivslen som skole i mindre bedre stillede kommuner. Men man kan ikke lave mirakler. Meget af det, der påvirker elevernes trivsel, det kommer udefra, siger han.

I den modsatte ende ligger Hørsholm kommune. De har landets bedste trivsel blandt folkeskoleelever med 95 procent. Men det har også krævet en indsats, fortæller Hørsholms borgmester Morten Slotved (K).

- Vi har haft et markant fokus på, at der skal være et tæt samarbejde mellem pædagoger, lærere, forældre og børn. De skal allesammen føle sig hørt, siger han.

Men selvom Hørsholm kommune ligger i top i landet, så er elevtrivslen gået en lille smule tilbage de sidste år. Derfor mener Morten Slotved, at de bliver nødt til at forsætte med at bruge ressourcer på at ligge i toppen.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal være øverst i landet eller blandt de øverste. Derfor bliver vi nødt til at være opmærksomme på, at vores skoleledere hele tiden har fokus på samarbejdet, siger han.

Sådan er trivselsmålingen lavet

  • Hvert år foretager Børne- og Undervisningsministeriet en undersøgelse af elevtrivslen på landets folkeskoler.

  • Undersøgelsen leverer bl.a. tal for hvor stor en andel af eleverne fra 4. til 9. klasse, der ligger i gruppen med højest trivsel.

  • Eleverne får 40 spørgsmål, hvor de bliver bedt om at vurdere deres egen trivsel på en skala fra 1 til 5.

  • De elever med en gennemsnitlig trivsel på over 3 bliver vurderet til at ligge i gruppen over elever med højest trivsel.

  • Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet