Forsøg i tre kommuner: Nedbragte brugen af antibiotika til børn markant

En bog og undervisning af sundhedsplejerske fik forbruget til at falde med 16 procent.

Sandra Thomsen har følt sig tryg ved, at lægerne har sprunget over antibiotikaene, når hendes søn Alvin har været syg. (Foto: privat foto © (C) DR brugerbillede)

Med simple virkemidler er det - som en del af et forsøg - lykkedes tre kommuner at nedbringe mængden af antibiotika til børn mellem nul og to år med gennemsnitligt 16 procent.

Forsøget i Gentofte, Egedal og Hørsholm Kommuner indebar, at sundhedsplejerskerne i kommunen fik ekstra undervisning i brugen af antibiotika fra sundhedseksperter på Herlev og Gentofte Hospital.

Under hjemmebesøg hos forældrene udleverede sundhedsplejerskerne blandt andet en lille informationsbog om infektioner og antibiotika.

Og det er positivt, at forældre har fået mere viden om emnet, siger Jette Nygaard Jensen, der har været leder på projektet og arbejder på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital.

- Forældrene er glade for informationsbogen, der fungerer som et opslagsværk, når de oplever, at deres barn bliver syg, siger Jette Nygaard Jensen.

For det er vigtigt, at der skæres ned på forbruget af antibiotika, da det ellers kan få konsekvenser for børnene, fortæller Jette Nygaard Jensen.

- Antibiotika kan give bivirkninger, og så er der en risiko for, at børnene udvikler resistens, hvis de får for meget, så derfor er det vigtigt kun at give dem de nødvendige antibiotika, siger hun.

For mange forældre kan det føles som en selvfølge, at syge børn skal behandles med antibiotika.

Sandra Thomsen bor i Egedal Kommune og er mor til sønnen Alvin. For hende var informationsbogen med til at give behandling med antibiotika et nyt perspektiv.

- Jeg læste selvfølgelig bogen, da jeg fik den, og den har givet mig en rigtig god basisviden omkring, at de fleste børnesygdomme faktisk går over af sig selv, fordi de skyldes virus og ikke bakterier, siger Sandra Thomsen.

Sønnen Alvin, der i dag er to år, har indtil videre undgået at få antibiotika i forbindelse med sygdom.

Og selvom Alvin har været syg, har Sandra Thomsen følt sig tryg ved, at lægerne er sprunget over antibiotikaene.

- Jeg stoler på, at lægerne ved, hvad de har med at gøre, og det er jo deres fagområde, så hvorfor skulle jeg sætte så mange spørgsmålstegn ved det, siger hun.

Det er denne informationsbog, alle nybagte forældre i Egedal, Gentofte og Hørsholm Kommuner har fået af deres sundhedsplejerske. (Foto: Kristoffer Poulsen © (c) DR)

I Egedal Kommune har man nedbragt forbruget af antibiotika med 17 procent i løbet af perioden, projektet var i gang. Og det er blandt andet informationsbogens fortjeneste, siger Gitte Gormsen, der er sundhedsplejerske i Egedal.

- Forældrene er blevet mere skarpe på, hvornår de skal være bekymrede, og hvornår de små børn skal have antibiotika, siger hun.

Fordi resultater i Egedal kommune har været så gode, har man også valgt at fortsætte med en onlineudgave af informationsbogen, siger Gitte Gormsen og uddyber.

- Man oplever, at jo mere viden forældre har om antibiotika, des mindre efterspørger de det også hos lægen, siger hun.

Også i Gentofte og Hørsholm Kommuner har man valgt at lægge informationsbogen på nettet.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter