Fortroligt brev sår tvivl om stort byprojekts fremtid

Dokumentet peger blandt andet på store problemer med økonomien og mulige lovbrud.

Det nye Vinge Centrum med egen S-togstation skal efter planen stå færdig i 2035. Nu sås der tvivl om fundamentet for projektet. (Foto: Henning Larsen Arkitekter og Tredje Natur. © Henning Larsen Arkitekter og Tredje Natur.)

Fundamentet vakler under Vinge Centrum-projektet i Frederikssund.

Det viser et fortroligt brev sendt fra advokatfirmaet 'Nielsen Nørager' på vegne af Frederikssund kommune til advokatfirmaet 'Horten', der har rådgivet kommunen i sagen om etableringen af Vinge Centrum og kontrakten med AP Ejendomme og HT Højgaard, der står for byggeriet.

Det er blandt andet punkter om en markant forringet økonomi, indikationer af at aftalen kan stride mod loven, og de 163 millioner kroner, der mangler i kommunekassen, som brevet søger svar på.

I brevet, der var vedhæftet som bilag til det lukkede byrådsmøde, som blev holdt i Frederikssund onsdag aften, står der, at Nielsen Nøragers indledende vurdering er, at økonomien i Vinge Centrum-projektet i forhold til det oprindelige budget, er markant forringet. Det i et omfang, som Frederikssund kommune hverken på kort eller langt sigt vil kunne honorere inden for kommunens budgetter.

- Dette gælder både, hvis projektet indstilles efter den igangværende mæglingsperiodes udløb i begyndelsen af februar 2018, og hvis der opnås enighed om en konsolidering af aftaleprojektet, og projektet gennemføres, står der i brevet.

Brevet, som DR København er i besiddelse af, tyder på, at der er store problemer med Vinge Centrum, siger Bent Greve, som er professor i Samfundsvidenskab på Roskilde Universitet.

- Jeg læser brevet sådan, at man er begyndt teoretisk at overveje om det her projekt overhovedet skal køre videre, og derfor vil man have afklaret både økonomiske og juridiske problemstillinger, inden man finder ud af om man vil køre videre, siger han.

Mange manglende afklaringer

De juridiske problemstillinger drejer sig - ifølge brevet - blandt andet om en række forhold, som kan tyde på, ”at projektet og aftalekomplekset kan stride mod forvaltningsretlige – og bevillingsmæssige regler, udbudsretslige regler samt regler om ulovlig statsstøtte”.

Ifølge Bent Greve tyder det på, at der er rigtig meget i sagen, som ikke er afklaret.

- Kommunen har grund til at tøve med at gå videre med projektet, for det tyder på at hele sagskomplekset ikke er lavet på en ordentlig og solid måde, siger han.

Brevet var et bilag til byrådsmødet onsdag aften, og det indeholder et advarselssignal om, hvorvidt Vinge-projektet overhovedet kan realiseres, siger Bent Greve.

- Det her er så stor en opgave, at det kan give alvorlige økonomiske problemer, så kommunen bliver nødt til at overveje dels om de vil køre videre med projektet, og om økonomien hænger sammen, siger han.

Blandt byrådsmedlemmerne i Frederikssund kommune ser man meget alvorligt på sagen.

Det siger Carsten Cederholm, som deltog på aftenens byrådsmøde og er medlem af byrådet for Socialdemokratiet.

- Vi er alle sammen chokerede over omfanget, og særligt hvor mange penge det drejer sig om, siger han.

Han vil dog ikke kommentere på det fortrolige dokument, men siger, at han stadig tror på, at projektet bliver realiseret.

- Det skal det. Der er allerede folk, der er flyttet derud og som har nogle forventninger til det. Så det er et projekt, vi er nødt til at gennemføre.

DR København har også forsøgt at få en kommentar fra AP Ejendommes direktør Peter Olsson, men han siger, at der er tale om en politisk proces, som de ikke vil kommentere yderligere på.

Frederikssunds borgmester - John Schmidt Andersen (V) - har ikke ønsket at stille op til interview, i stedet har DR København modtaget en mail fra kommunaldirektør Ole Jacobsen.

- Vi kan se i omtale i pressen, at der refereres fra et fortroligt dokument, og et sådant dokument kan vi af juridiske årsager ikke kommentere på, skriver han.

FacebookTwitter