Tema Bandekonflikt

Frank Jensen om ti nye tiltag: De skal trække børn og unge ud af bander

Politikere og politi blev i går enige om nye redskaber, der skal dulme den eskalerende bandekonflikt.

Bandetiltagene er særligt rettet mod Nørrebro. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Politiet skal besøge børn, der er i farezonen for at blive rekrutteret til bandemiljøet, og der skal afholdes flere møder med medarbejderne i de almene boligbyggerier.

Sådan lyder to af de 10 tiltag, som politikerne i Københavns Kommune og politiet i går blev enige om.

Ambitionen er, at tiltagene skal få børn og unge væk fra bandekriminalitet, fortæller overborgmester Frank Jensen (S).

- Jeg regner med, at vi bliver endnu bedre til at trække børn og unge væk fra bandemiljøet. Og dermed få reduceret antallet af bandemedlemmer, siger han.

Selvom bandetiltagene primært er rettet mod Nørrebro, så bliver resten af København ikke glemt, forsikrer overborgmesteren.

- Indsatsen på Nørrebro skal jo ikke føre til, at der ikke er en god politimæssig og forebyggende indsats andre steder, siger han.

Han peger blandt andet på, at politiet og kommunen har en fokuseret indsats i Holmbladsgade-kvarteret på Amager, hvor den banderelaterede skudepisode fandt sted i går.

Boligområderne er vigtig del af løsningen

Både gadeplansmedarbejdere og de boligsociale områder er en aktiv del af de 10 bandetiltag, der i første omgang til at løbe frem til 2019.

Politi på stedet i Holmbladsgade på Amager i København, hvor der har tirsdag aften 15. august har været skyderi. En person er blevet ramt af skud og kørt til behandling på hospitalet. (Foto: MATHIAS ØGENDAL © Scanpix)

Det er glædeligt, at kommunen har fået øjnene op for, at de almene boligbyggerier er en vigtig del af løsningen i bandekonflikten, mener tryghedschef i Lejerbo København, Eskild Dahl Pedersen.

- Vi må erkende både fra boligselskabernes side – og nu heldigvis også fra kommunens side – at det er en fælles opgave mellem politi, kommune og boligselskaberne at løse bandeproblemerne, siger han.

Det er vigtigt at sætte ind netop i boligområderne, fordi bandemedlemmer ofte bruger områder som Mjølnerparken som mødested, fortæller Eskild Dahl Pedersen.

- De almene boligområder er arnesteder for bandekriminalitet. Også selvom mange af dem, der er aktive i banderne, slet ikke har adresse i boligområderne, siger han.

Der mangler præventive tiltag

De nye redskaber i bandekonflikten bliver umiddelbart taget godt imod af formanden for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens Petersen.

- De bandetiltag, der går på at hive folk ud af bandemiljøet, ser vi meget positivt på, men der mangler forebyggende tiltag, mener han.

Der er et enkelt af tiltagene Mogens Petersen er skeptisk overfor. Nemlig det tiltag, der handler om, at kommunen vil have flere anonyme tips fra børn og unge.

- Jeg undrer mig over det tiltag, der handler om, at børn og unge skal angive deres kammerater. Jeg mener, at det her er en voksenopgave, og den skal ikke overlade til børn og unge, siger han.

I første kvartal af 2017 er der registreret 158 bandemedlemmer i København.

De 10 bandetiltag træder i kraft i næste uge, når borgerrepræsentationen har stemt forslaget igennem.

Her er de ti tiltag:

  1. Der vil blive gennemført hjemmebesøg hos alle unge under 18 år på Nørrebro, der risikerer at blive rekrutteret til bandemiljøet. Det er politiet, der vurderer, hvem der er i farezonen.
  2. Der udvikles metoder til at sikre en systematisk udveksling af oplysninger på tværs af myndigheder om unge over 18 år med banderelationer
  3. Politiet gennemfører en særlig indsats mod bandemiljøet på Nørrebro. Det står ikke klart, hvad den særlige indsats dækker over.
  4. Samarbejdet mellem politi og det kommunale gadeplansarbejde i tilfælde af banderelaterede forsamlinger og konflikter vil blive styrket.
  5. Der vil blive iværksat en fokuseret jobskabelsesindsats i Mjølnerparken.
  6. Mulige exitkandidater skal have mere hjælp til at komme ud af miljøet.
  7. Der vil blive etableret et samarbejdsforum med boligsociale organisationer og helhedsplaner på Nørrebro for at sikre deling af viden og styrke kendskabet til aktuelle udfordringer i bandemiljøet.
  8. Der skal holdes temamøder for boligsociale medarbejdere og ansatte på ejendomskontorer. Temaet kan eksempelvis håndtere anonyme anmeldelser og tage sig af børn og unge, der er bange for at anmelde andre i deres nærmiljø
  9. Temamøder for centrale medarbejdere i både kommune og politi med kontakt til bandemiljøet. Formålet er at sikre erfaringsudveksling og kendskab til arbejdsmetoder.
  10. Flere borgermøder på Nørrebro med det formål at informere om kommunen og politiets indsats og gå i dialog om udfordringer med bandemiljøet.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på kbh@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.