Frederikssund får kompensation for rådgivning i Vinge-sagen

Selvom beløbet tidligere blev vurderet som utilfredsstillende, har politikerne sagt ja til en kompensation på 700.000 kroner.

Frederikssund kommune har lavet en aftale om kompensation med rådgiver Per Bendix, der rådgav kommunen i sagen om Vinge Centrum, hvis fremtid lige nu er usikker, fordi kommunen mangler investorer ,efter den tidligere aftale faldt på gulvet. (Foto: Kathrine Ejdum Kjølberg © DR P4 København)

Frederikssund kommune har sagt ja tak til at få en kompensation på 700.000 kroner for den rådgivning, den fik i Vinge-sagen.

Det er den eksterne konsulent Per Bendix og hans firma Bendix Consult, som kommunen har lavet aftalen med. Per Bendix rådgav kommunen gennem flere år i det sidenhen kuldsejlede byudviklingsprojekt Vinge Centrum, som faldt fra hinanden før jul sidste år, da kontrakten med investorerne blev opløst.

De 700.000 kroner er mindre end en tiendedel af den samlede sum, som Bendix Consult har fået for sit arbejde med Vinge gennem årene. Og i den redegørelse, der blev lavet om Vinge-sagen tidligere i år, havde forvaltningen da også anbefalet, at kommunen skulle fortsætte forhandlingerne, fordi tilbuddet ikke var tilfredsstillende. Alligevel er der lavet en aftale om 700.000 kroner, som politikerne har takket ja til.

Hverken borgmester John Schmidt Andersen eller kommunaldirektør Ole Jacobsen har ønsket at stille op til interview, men kommunen kommer i en mail med følgende forklaring:

"Vi har indgået aftalen for at få det bedste resultat for kommunens økonomi og anser den for tilfredsstillende".

Advokatfirmaet Horten, der også rådgav kommunen om aftalen med AP Ejendomme og MT Højgaard, har tidligere tilbudt at betale 8,75 millioner kroner - eller hvad der svarer til en fjerdedel - af sit honorar tilbage.

Professor: Meget lille beløb

Beløbet er meget lille i forhold til de samlede udgifter på 8,4 millioner kroner, der er brugt på Bendix Consults konsulentydelser, vurderer professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, Bent Greve, som har fuldt sagen om Vinge Centrum.

Men selvom beløbet er lille, så mener han, at det handler om at få lukket sagen.

- Jeg tror, man har afvejet den tid, det ville tage at få et større beløb med de omkostninger, der ville være forbundet med det i form af advokater og retssag. Og i en retssag er der jo også en risiko for, at man ikke får det, man gerne vil have, forklarer Bent Greve.

Ifølge Bente Greve er kompensationen da også et udtryk for indrømmelse fra konsulentens side.

- Det siger noget om, at rådgiveren har været klar over, at den ydelse, der er leveret, ikke har haft den forventede kvalitet, men det betyder ikke, at rådgiveren har påtaget sig et ansvar for, hvad der er foregået. Det er ene og alene kommunens ansvar, vurderer Bent Greve.

Per Bendix bekræfter aftalen om 700.000 kroner, og påpeger, at ansvaret i Vinge-sagen kan placeres flere steder.

Facebook
Twitter