Frygt for patienterne: Yngre læger får ikke tilstrækkelig oplæring

Når yngre læger første gang skal ud i virkeligheden og arbejde, bliver det i flere tilfælde uden ordentlig oplæring. Et kæmpe problem, lyder det fra Danske Patienter.

Organisationen Danske Patienter frygter, at den til tider manglende oplæring af de yngre læger kan komme til at gå ud over patientsikkerheden. Arkivfoto (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Det kan gå ud over både de yngre lægers uddannelse og i værste fald patienternes sikkerhed, at der i flere tilfælde ikke er tilstrækkelig oplæring på hospitalerne.

Sådan lyder det fra Jens Højberg, der er formand for Yngre Læger i Region Hovedstaden, der ofte hører fra medlemmer, at de savner oplæring, når de første gang skal ud og møde patienter.

- Jeg hører historier om KBU-læger (læger under uddannelse, red.) som går alene i vagt, KBU-læger som bliver rykket for tidligt op i det overordnede vagtlag, og KBU-læger, som simpelthen ikke har mulighed for at få den supervision, de selv finder nødvendig, siger Jens Højberg.

Og det er en tendens, der bakkes op af inspektionsrapporter fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der føres tilsyn med oplæringen af de yngre læger.

I en rapport fra Herlev Hospitals ortopædkirurgiske afdeling er det eksempelvis noteret:

"De unge læger under uddannelse kan have svært ved at få direkte struktureret klinisk observation og supervision. Det er planlagt, de skal undervises i afdelingen, hvilket ofte ikke udføres. De føler sig ofte alene i skadeambulatoriet og ved stuegang."

Særligt den manglende undervisning på afdelingerne er et tema, der går igen i inspektionsrapporterne.

"Både de uddannelsessøgende og deres vejledere bruger en stor andel af arbejdstiden på vagter. Der er skemalagt "uddannelsesdage", som i praksis bruges som buffer til lukning af huller i vagtskemaet", står der i en inspektionsrapport fra medicinsk afdeling på Gentofte Hospital.

Udbredt tendens

Det er blandt andet på sygehusene i Roskilde-Køge, Bispebjerg, Gentofte, Amager-Hvidovre, Aalborg, Vejle, Holbæk og Herlev, at de yngre læger oplever, at deres oplæring er utilstrækkelig.

Og det er en udbredt tendens, siger formand Jens Højberg, der er bekymret for, at det går ud over de yngre lægers videre uddannelse.

- Ud fra et uddannelsesmæssigt synspunkt er det jo problematisk, hvis vi har yngre læger under uddannelse og med behov for supervision, som ikke får det, siger Jens Højberg.

Det er ikke kun problematisk for de yngre læger selv. Det er også et problem for de patienter, de møder, påpeger organisationen Danske Patienter.

- Når man kommer ind på hospitalerne, forventer man at blive mødt af fagligt kompetente læger. Og der må man sige, at de yngre læger ikke har den nødvendige erfaring i forhold til at tage sig af patienter med eksempelvis komplekse sygdomsbilleder, siger Morten Freil, der er direktør for Danske Patienter.

Han frygter, at den til tider manglende oplæring af de yngre læger kan komme til at gå ud over patientsikkerheden.

Sundhedsstyrelsen: Ingen grund til bekymring

Hos Region Hovedstaden forklarer direktør for HR-afdelingen Martin Hagelund, at man løbende tager hånd om problemerne.

- De yngre læger er ekstremt vigtige for os og deres uddannelse er ekstremt vigtige, derfor sætter vi også ind. Og på de hospitaler, som bliver nævnt i inspektorrapporterne, er der blevet gjort en indsats, og man kan se, at det bærer frugt, forklarer Martin Hagelund.

Hos Sundhedsstyrelsen mener man ikke, at den manglende undervisning af de yngre læger betyder, at man som patient skal frygte for sin sikkerhed.

Her mener man, at der er flere måder at lære på.

- Det kan jo være, at de så til gengæld lærer de samme ting i en praktisk hverdag eller sammen med en overlæge, når de går stuegang eller er i en modtageafdeling, siger afdelingslæge hos Sundhedsstyrelsen Claus Malta Nielsen.

Det er især i akutmodtagelser og på medicinske afdelinger, at der ifølge inspektionsrapporterne er problemer med utilstrækkelig oplæring.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk