Hjælp på vej til strandet digeprojekt i Roskilde: 'Det betyder alt'

Hjælp til lovliggørelse af kystbeskyttelsesprojekt kan få betydning for lignende sager i hele landet

Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord, onsdag den 2. januar 2018. Ved Jyllinge Nordmark har der har været stigninger i vandstanden i forbindelse med stormfloder. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Et kystbeskyttelsesprojekt ved det oversvømmelsesplagede område Jyllinge Nordmark i Roskilde står stille, efter Miljø- og Fødevareklagenævnet har vurderet, at der mangler en nødvendig Miljøundersøgelse.

Men nu er der hjælp på vej fra Miljøstyrelsen, så Roskilde Kommune hurtigst muligt kan genoptage arbejdet med at anlægge diger og sluser.

Konkret vil styrelsen hjælpe kommunen med at lave en ny VVM-undersøgelse (vurdering af virkninger på miljøet-undersøgelse, red.), der er påkrævet, fordi digeprojektet skal anlægges i et Natura 2000-område, som stiller særlige krav til beskyttelse af dyr og planter.

- Miljø- og Fødevareklagenævnet har hjemvist sagen til Roskilde Kommune, fordi projektet påvirker nogle naturtyper, som der er nogle EU-regler for, hvordan man skal beskytte, siger kontorchef i miljøstyrelsen Helle Pilsgaard og fortsætter:

- Vi har lovet kommunen at hjælpe med at se på, om der er muligheder for at fravige de lovpligtige beskyttelseshensyn, siger hun.

Miljøstyrelsens vejledning til Roskilde Kommune kan også være til gavn for andre kommuner.

- Det kan være relevant, hvis de har nogle tilsvarende situationer, hvor der er beskyttede naturtyper i nærheden af områder, hvor de gerne vil lave kystbeskyttelsesprojekter, siger Helle Pilsgaard.

Beboere ånder lettet op

Blandt beboerne i Jyllinge Nordmark er der glæde over Miljøstyrelsen tilsagn om at hjælpe med en hurtig genoptagelse af digeprojektet.

- Vi havde frygtet, at det her ville blive syltet i EU og ligge der i mange år, så det her betyder alt, siger Mogens Hallager, der er medlem af digelauget ved Jyllinge Nordmark.

Han oplever, at der i hele landet er brug for mere klarhed om, hvordan man får godkendelse til kystbeskyttelsesprojekter.

- Uanset hvad vi gør, er projektet forsinket et års tid, så vi forventer en vinter mere med water tubes og sandsække, siger Mogens Hallager, der er medlem af digelauget i Jyllinge Nordmark. (Foto: (privatfoto) © (c) DR)

- Vi er blevet kontaktet af digelaug og kommuner i hele landet, der står med det samme problem og spørger os, hvad de kan gøre.

Også på rådhuset i Roskilde er der glæde over opbakningen fra Miljøstyrelsen. Det er afgørende med hurtig sagsbehandling, siger Karim Friis Arfaoui (S), der er formand for klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune.

- I de år hvor vi har arbejdet på den her løsning, har der været mellem et halvt år et helt år ventetid i de styrelser og ministerier, der har skulle tage stilling til projektet. Det betyder alt for borgerne, at ministeriet og styrelserne siger, at de vil bakke op og sørge for, at det bliver behandlet hurtigst muligt.

Men det er stadig usikkert, hvornår digeprojektet kan stå færdigt.

- Vi har arbejdet på kystsikringen i mange år og har hele tiden troet, at vi var tæt på mål, så jeg tør ikke spå om, hvornår der står et endeligt dige færdigt, siger Karim Friis Arfaoui.

Og i Jyllinge Nordmark har beboerne indstillet sig på, at der ikke kommer et dige lige foreløbig.

- Uanset hvad vi gør, er projektet forsinket et års tid, så vi forventer en vinter mere med water tubes og sandsække, siger Mogens Hallager.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk