Hjortenes konge måske på vej til København

I et forslag til en ny naturplan for hovedstaden, foreslår Naturstyrelsen, at der bliver sat kronvildt ud på Kalvebod Fælled.

Kronhjorten bliver op til halvanden meter i skulderhøjde. (Foto: Òlafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Øst for Storebælt findes kronhjorten kun ganske få steder, men i fremtiden kan man måske møde den på Kalvebod Fælled.

Naturstyrelsen er nemlig gået i gang med at undersøge muligheden for at sætte kronvildt ud i området.

Der findes allerede dådyr på fælleden, men kronvildt vil øge attraktionen for gæsterne, siger Skovrider Hans Henrik Christensen fra Naturstyrelsen Hovedstaden.

- Det er en gave at have så stort et naturområde tæt på byen, og hvis man udover dådyrene og køerne kan se nogle enkelte krondyr, bliver det en endnu større oplevelse at være derude.

Kronvildtet vil også give Kalvebod Fælled et mere naturligt udtryk.

- Vi vil gerne gøre området lidt mere spændende. Det er et kunstigt anlagt område, og med kronhjorte kan vi forstærke den variation, som man kender fra andre steder.

Kronhjorten er den største af hjortearterne i Danmark og kan kendes på sit karakteristiske gevir, der danner en krone. Går alt efter planen, kan man inden for et par år møde den i cykleafstand fra København.

- Hvis høringssvarene er positive, og der er opbakning til det, vil der formentlig gå 2-3 år fra nu af, lyder vurderingen fra Hans Henrik Christensen.

Den samlede bestand af kronhjorte i Danmark er på cirka 10.000 dyr. Langt størstedelen findes i Jylland.

Facebook
Twitter