Højresving for rødt er sikkert: Men få hovedstadskommuner vil give cyklister en smutvej

I mere end to år har kommunerne kunnet søge om at lave højresving for rødt for cyklister, men i hovedstaden har kun få benyttet sig af muligheden.

Et af Københavns Kommunes i alt tre lydskryds, hvor cyklister lovligt kan svinge til højre for rødt. (Foto: Kristoffer Poulsen © Dr København)

Mange cyklister kan nok nikke genkendende til fristelsen for at tage et højresving for rødt, hvis banen ellers er fri.

Men selvom det siden 2016 faktisk har været muligt for kommunerne at tillade cyklers højresving for rødt efter ansøgning til politiet, så er der stor forskel på, om kommunerne i hovedstadsområdet griber muligheden og indretter lyskrydsene, så de tohjulede kan svinge lovligt til højre, selvom der ikke er grønt.

Mens kun én nordsjællandsk kommune har søgt hos politiet, er Gladsaxe Kommune og Rødovre Kommune nogle af dem, der er gået forrest. De to kommuner står for 22 kryds, hvor cyklister lovligt kan svinge til højre for rødt.

- Det er svært for mig at vurdere, hvorfor de andre ikke er gået med. Vi har blandt andet supercykelstier igennem Rødovre, og derfor vil vi også gerne gøre det attraktivt for cyklisterne at bruge de veje, vi har til rådighed, siger Jan Kongebro (S), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Rødovre Kommune.

Få kommuner er fremme i cykelskoene

I Københavns Kommune finder man kun tre kryds med højresving for rødt for de tohjulede, mens nabokommunen Frederiksberg har søgt om lov til at lave 16 områder med højresving for rødt - her sagde politiet dog nej til ansøgningen. Man vurderede, at områderne var for tæt trafikerede til, at det var forsvarligt, fremgår det af politiets svar til Frederiksberg Kommune.

- Vi fortsætter arbejdet og er i dialog med politiet. Vi sender ansøgningen igen, for det kan ikke være rigtigt, at man fra lovgivernes side vil give os muligheden, mens politiet bare vender tommelfingeren nedad, for så har vi ikke muligheden, siger Jan E. Jørgensen (V), der er formand for by- og miljøudvalget på Frederiksberg.

Hos Cyklistforbundet genkender man de store forskelle på kommunernes iver efter at oprette kryds med højresving for rødt for de tohjulede.

- Det er blevet gjort nemmere for kommunerne at gøre det her. Odense er en af de kommuner, der har gjort meget for at lave højresving for rødt, mens andre slet ikke er gået ind i det, siger direktør Klaus Bondam.

Højresving for rødt er sikkert

Muligheden for, at kommunerne kunne søge om tilladelse til at lave højresving for rødt for cyklister kom efter en omfattende analyse fra Vejdirektoratet, hvor man havde testet 33 områder.

Erfaringerne var, at der ikke skete en stigning i antallet af politiregistrerede ulykker. Samtidig gav højresving for rødt bedre fremkommelighed for cyklister på steder, hvor der ikke er for meget trafik.

- Højresving for rødt sikrer en god og effektiv trafik for cyklister, og egentlig ville vi gerne vende det hele på hovedet, så man altid alle steder måtte dreje til højre for rødt som cyklist, og de steder, hvor der måtte være særlige forhold, kunne man så sætte forbudsskilte op, siger Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam.

Det er kommunerne, der selv betaler for indretningen af særlige svingbaner og skilte, når man vil lave højresving for rødt, mens det er den lokale politikreds, der behandler ansøgningerne fra kommunerne.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter