Højt fravær: Kommuner laver fælles retningslinjer for elevfravær

Skolerne skal blandt andet registrere elevernes fravær på samme måde og have fælles standarder for fraværstyper.

Folkeskoleelever er i gennemsnit fraværende fra skolen i næsten 12 dage på et skoleår.

Når klokken ringer ind, og eleverne i folkeskolen sætter sig på deres plads i klasselokalet og mangler en sidekammerat, skal der registreres fravær.

Men det er op til skolerne selv at beslutte hvordan og hvornår på dagen.

Sidste skoleår lå elevernes fravær på folkeskolerne i 25 hovedstadskommuner over landsgennemsnittet. Og derfor vil flere kommuner nedbringe folkeskoleelevernes fravær ved at indføre fælles retningslinjer på området.

Det er nemlig meget forskelligt, hvordan skolerne gør, og det kan være svært at kategorisere elevens fravær.

Det siger Mikael Thastum, der er professor på center for psykologisk behandling af børn og unge på Århus Universitet.

- Det er meget tilfældigt, hvornår fraværet bliver registreret, og det kan være et problem, hvis de kun registrerer om morgenen, og eleven så ikke er til stede senere på dagen, siger han.

Helsingør Kommune er en af de kommuner, der har indført fælles retningslinjer for hvordan, og hvornår der skal registreres fravær. Her skal skolerne blandt andet registrere elevernes fravær oftere end tidligere, siger Rikke Reiter, der er centerchef i Center for Dagtilbud og Skole.

- Vi skal have en ensartet registrering, så vi får god data på, hvornår vores elever er i skole, og hvornår de ikke er. Så har vi en mulighed for at handle på det, så et fravær ikke udvikler sig bekymrende, siger hun.

Sidste skoleår var det samlede elevfravær i Helsingør Kommune på 7,2 procent, mens landsgennemsnittet lå på 5,9 procent.

De nye fælles retningslinjer for elevfravær skal især hjælpe i udskolingen, siger Rikke Reiter.

- Vi oplever blandt de ældre elever i udskolingen, at der nogle gange opstår et langvarigt fravær, hvor vi ikke får grebet hurtigt nok ind, og det vil vi gerne gøre bedre, siger hun.

På Nordvestskolen i Helsingør bliver der allerede registreret fravær både før og efter alle lektioner.

Nu følger resten af kommunens skoler trop, og det er til alles fordel, mener Søren Pedersen, der er daglig pædagogisk leder på Nordvestskolen.

- De fælles retningslinjer er til at forstå for både forældre og ansatte. Og det giver større pondus i forhold til at kunne sige, at det her er et fælles projekt i kommunen, siger han.

Det er nemlig vigtigt med vellykket dialog og samarbejde, når børn med begyndende fravær skal hjælpes, siger Søren Pedersen.

- Det er et langt sejt træk, men hvis vi fanger dem tidligt, så kan vi også hjælpe de børn, som på sigt kan få for meget fravær.

Ekspert: God idé, men øger ikke elevers tilstedeværelse

Det er blandt andet fælles standarder for fraværstyper og en ensartet fraværsregistrering, som flere af kommunerne har skrevet ind i deres fælles retningslinjer for elevfravær.

Og det er en god idé, siger Mikael Thastum, der er professor på center for psykologisk behandling af børn og unge på Århus Universitet.

- Fælles retningslinjer øger ikke nødvendigvis elevens tilstedeværelse, men det er forudsætningen for at kunne lave handleplaner og indsatser for de elever, som måske har meget eller bekymrende fravær, siger han.

FacebookTwitter