Hovedstadsborgmestre vil have ny metrolinje

11 borgmestre fra Københavnsområdet vil have metro mellem Rødovre, Hvidovre og København.

Pendlere og passagerer i Rødovre og Hvidovre kan i dag tage S-tog og bus ind til København. I fremtiden kan de måske også tage metroen. (Foto: Malte Kristiansen © Scanpix)

I fremtiden skal 30.000 passagerer vænne sig til at hoppe på og af en ny metrolinje mellem Rødovre, Hvidovre og København.

Det mener 11 hovedstadsborgmestre, der i et input til regeringens hovedstadsstrategi foreslår, at man forlænger den allerede vedtagne metrolinje, fra Ny Ellebjerg Station helt til Rødovre Centrum.

For en ny metro vil også kunne løse nogle af de trafikale problemer, der er i hovedstadsområdet, mener Erik Nielsen (S), som er borgmester i Rødovre Kommune.

- Det er den bedste investering man kan gøre i forhold til kollektivtrafik, og den meget tætte trafik, der er på vejene omkring København, og med metroen kan vi flytte rigtig mange bilister væk fra vejene, siger Erik Nielsen og fortsætter:

- Der er jo ingen grund til, at metroen ikke godt kan gå ud over Københavns kommunegrænse, siger han.

Bedre offentlig transport

Rødovre Kommune er ikke det eneste sted, man ser positivt på en udvidelse af metroen.

Også i Hvidovre er en udvidelse af metroen tiltrængt.

- Der er ikke tænkt ordentlig infrastruktur i forbindelse med opførelsen af det nye supersygehus i Hvidovre, siger Helle Adelborg (S), der er borgmester Hvidovre.

Og derfor bakker hun op om udvidelsen af metrolinjen, da der allerede nu er brug for en metro, der kan bringer patienter og ansatte til hospitalet.

- Hvidovre hospital ligger i dag nærmest på en villavej med en motorvej på den ene side og Avedøre Havnevej på den anden side, så vil man tænke endnu mere trafik på de veje i form af busser eller letbane, så ser jeg det som en kæmpe udfordring, siger hun.

En udvidelse af metronettet vil dog ikke kun gavne borgerne i de to vestegnskommuner. Den nye metro vil komme alle borgere i hovedstadsområdet til gavn, også selvom det kommer til at koste penge, mener begge borgmestre.

- Der er CO2, som bliver fjernet fra vejene, der vil komme en lettere adgang for erhvervslivet, og der er meget andet, som man skal tælle med ind i den her ligning, så på den måde vil det være en gevinst for hele hovedstaden, siger Erik Nielsen, borgmester i Rødovre Kommune.

- Som omegnsborgmester er jeg også nødt til at sige, at hovedstadsområdet er andet end kun København, afslutter han.

Manglende finansiering

På trods af de mange fordele borgmestrene fører frem i deres input til regeringens hovedstadsstrategi, er der stadig uklarheder.

Ifølge borgmestrenes egne beregninger, vil de 30.000 flere rejsende skabe overskud i driften af metroen.

Det er dog ikke i sig selv nok til, at projektet giver økonomisk mening, mener Mogens Fosgerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.

- Det er forholdsvis dyrt at bygge en metro, og der er færre passagerer uden for København, så jo længere væk, man kommer fra centrum, des mindre sandsynligt er det, at det kan hænge sammen økonomisk, siger han.

Og at det skulle flytte flere fra bilerne over på skinnerne, mener professoren heller ikke er et argument.

- I stort omfang er dem, der tager metroen, folk som ellers ville tage cyklen eller bussen, så en metro er ikke ret effektiv til at få bilisterne væk fra vejene, siger Mogens Fosgerau.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA), har ikke haft mulighed for at stille op til et interview om sagen, men meddeler i et skriftligt svar:

- Jeg vil naturligvis gerne se på oplæg fra kommunerne til en eventuel udbygning af det eksisterende metronet, men før de har præsenteret deres oplæg - blandt andet til en finansieringsmodel - kan jeg ikke tage stilling til projektet.

FacebookTwitter