Hovedstadsudspil: Grønne områder skal klimasikre hovedstaden

Grønne områder omkring København, skal være med til at opsamle regnvand fra skybrud og stormflod.

Der skal være færre scenarier som dette hvor skybrud oversvømmer byer, mener regeringen, der kommer med et nyt klimasikringsforslag. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Massive regnskyl vil i takt med klimaforandringerne blive en større del af hverdagen i Danmark.

Skal hovedstadsområdet været rustet til det, kræver det derfor en indsats, så kommunerne er rustede til vandpresset.

Det mener regeringen, der som et led i hovedstadsudspillet, der præsenteres torsdag, vil klimasikre en række grønne områder, der ligger mellem byerne i omegnen af København - ud fra den såkaldte fingerplan.

Fingerplanen, illustration fra 1947. (Foto: (ARKIV) © (Arkivfoto))

- Fingerplanens overordnede formål (fra 1947, red.) var at sikre store grønne områder i hovedstadsområdet, men det kan vi altså også udnytte til at opsamle de voksende vandmængder, som desværre vælter ud af skyerne stadig oftere, siger Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Mens finansieringen til de grønne områder endnu ikke er på plads, så har regeringen planer om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal analysere, hvordan de grønne områder i omegnskommunerne bedst kan bruges som klimabeskyttelse.

- Vi inddrager alle de relevante interessenter, så vi kan sikre en bedre stormflodssikring af vores hovedsstad, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Samtidig lægger regeringen op til, at de allerede eksisterende og nye grønne områder bliver rekreative, så områderne ikke kun er til gavn for klimaet.

Ekspert: Hver enkelt kommune kan skade og gavne

Umiddelbart lyder særligt regeringens plan om at nedsætte en arbejdsgruppe som en god idé.

Sådan lyder det fra Karsten Arnbjerg Nielsen, der er professor på DTU Miljø.

At bekæmpe klimaproblemer, er nemlig en samlet indsats mener han.

- Kommunerne skal ikke stå alene med at klimasikre mod oversvømmelser og stormflod, siger han.

Man risikerer nemlig, at klimasikre forgæves, hvis ikke der er en samlet plan, mener han.

- Hvis hver enkelt borger, eller kommune skal gøre noget, så er det ofte sådan, at man flytter rundt på vandet, så det gavner en selv, men skader nogle andre, siger han, og fortsætter:

- Og så er det bare bedre at oversvømme grønne områder end for eksempel infrastruktur eller et hospital, siger Karsten Arnbjerg Nielsen.

Omegnsborgmestre hilser det velkommen

Hos flere omegnskommuner bliver regeringens idé om at bruge de grønne kiler i Fingerplanen til at klimasikre hovedstadsområdet budt velkommen.

Borgmestrene i både Vallensbæk, Greve og Hvidovre synes alle, at ideen er god.

- De grønne kiler er et oplagt sted at sætte ind mod gode miljøløsninger, mener Greves borgmester Pernille Beckmann (V).

Hvidovres borgmester Helle Adelborg (S) ærgrer sig dog over, at regeringen ikke har en plan for finansieringen af kommunernes arbejde med at bruge de grønne kiler til klimasikring. Hun så gerne, at staten kom på banen i langt højere grad for at hjælpe kommunerne med klimasikringen:

- Hvis vi ikke kan se lidt bredere på klimasikring, og alle bidrager, så mener jeg, at klimasikringen har meget lange udsigter, siger Helle Adelborg.

I både Greve og Vallensbæk mener borgmestrene dog godt, at dét er en opgave, som kommunerne kan løfte uden en pose penge fra regeringen.

- Jeg siger ikke, at det bliver omkostningsfrit for borgerne, for det bliver i sidste ende, dem der kommer til at betale det. Men det bliver via takster, og det behøver ikke være med tilskud fra staten, siger Henrik Rasmussen, konservativ borgmester i Vallensbæk.

Den grønne tænketank Concito mener, at regeringens vision er god, men peger samtidig på, at klimasikring er en svær opgave for kommunerne at føre ud i livet, hvis staten ikke spiller en aktiv rolle:

- Det kan være meget svært at finde sammen i fælles indsatser på tværs af kommunegrænser, så det har vist sig svært at få omsat klimaplaner til konkrete aktiviteter og investeringer, siger international chef, Jarl Krausing.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter