Hver syvende sengeplads er forsvundet fra kommende supersygehus i hovedstaden

Borgmestre frygter, at kombinationen af flere ældre og færre hospitalssenge vil presse hovedstadskommuner.

Flere hovedstadsborgmestre er bekymrede over, at der forsvinder 98 planlagte senge på det nye supersygehus på Bispebjerg Hospital. Det nye hospital forventes at stå klar i 2026. (Arkivfoto: Bispebjerg Hospital. Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix)

Siden første spadestik blev taget til det nye supersygehus ved Bispebjerg Hospital, er antallet af sengepladser skrumpet.

Når det nye byggeri står klart, vil det være med 98 færre sengepladser end planlagt. Det svarer til, at hver syvende seng forsvinder på det nye supersygehus, der forventes at stå klart i 2026.

Udviklingen bekymrer Sisse Marie Welling, der er sundheds- og omsorgsborgmester for SF i Københavns Kommune. Hun oplever, at hospitalerne allerede i dag udskriver syge borgere til hovedstadskommunen.

- Vi bliver mere og mere pressede, og borgerne bliver dårligere og dårligere, siger hun og fortsætter:

- Jeg er selvfølgelig bange for, at hvis vi får færre sengepladser på Bispebjerg Hospital, så vil vi se endnu flere, der vil blive udskrevet tidligere i endnu dårligere forfatning.

I Frederiksberg Kommune, som ligeledes hører under Bispebjerg Hospital, oplever borgmester Michael Vindfelt fra Socialdemokratiet, at det særligt er kommunens ældre, som udskrives tidligere.

- Vi ser en tendens til, at de bliver udskrevet tidligere end før.

- Det bekymrer os, at der fortsat forsvinder senge, for vi har i rigtigt mange år set, at der er blevet skåret rigtigt mange sengepladser væk, siger han.

Rekordmange senge forsvundet i hovedstaden

Det er ikke kun på Bispebjerg Hospital, at antallet af hospitalssenge er skrumpet.

I hele Region Hovedstaden er der i alt forsvundet 210 senge på de nye supersygehuse i forhold til de oprindelige planer. I de øvrige fire regioner er der i alt forsvundet 94 senge, viser et svar fra Sundhedsministeriet til DR.

Grunden til, at der er blevet skåret senge væk, har i flere tilfælde været besparelser. Men besparelserne kan blive dyre, hvis patienter bliver genindlagt, fordi de er blevet udskrevet for tidligt. Det siger Tim Neerup, lektor for økonomistyring på CBS med særligt fokus på store offentlige anlægsprojekter.

- På længere sigt risikerer driftsomkostningerne at stige. Det betyder, at den samlede regning kan blive større. Her taler vi kun økonomi. Rent sundhedsfagligt vil det givetvis også have nogle konsekvenser, siger han.

De næste ti år vil antallet af ældre stige markant, og det vil både øge presset på kommunerne og Region Hovedstadens hospitaler, siger Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi på SDU.

- Jeg forstår godt, at kommunerne er bekymrede. De ser ind i en virkelighed, hvor der vil komme tæt på 60 procent flere ældre over 80 år. Når man lukker sygehussenge, så kommer en større del af behandlingspresset ud til det kommunale sundhedsvæsen, siger han.

Region Hovedstaden: Vi har senge nok

Koncerndirektør i Region Hovedstaden Anne Skriver Andersen kan ikke forstå, at kommunerne er bekymrede over, at det nye sygehus i Bispebjerg får færre senge. Hun forstår dog godt, at stigningen i ældre giver de to borgmestre rynker i panden, for det vil presse hele sundhedsvæsnet.

- Jeg kan forstå, at de er bekymrede over, om vi samlet får sikret et godt sundhedstilbud til de flere ældre borgere, vi får den kommende tid, siger hun.

Der er flere grunde til, at der bliver færre senge, end man oprindeligt planlagde, forklarer Anne Skriver Andersen. Blandt andet en presset økonomi:

- Vi har set ind i en situation, hvor vi har haft nødt til at have besparelser i vores byggeri, siger hun.

Ydermere er behandlingen af patienter blevet mere effektiv, siden supersygehuset blev planlagt. Og flere patienter kan behandles ambulant eller i eget hjem.

Derudover vil regionen bygge et nyt Kvinde-Barn-Center på Bispebjerg Hospital, der skal skabe plads til et stigende antal fødsler.

Hun oplyser, at nogle af sengene i pavillonerne på det gamle Bispebjerg Hospital får lov til at bestå, når det nye hospital står klart. Tæller man sengene i det gamle byggeri med, vil der være omtrent det samme antal senge til syge hovedstadsborgere på Bispebjerg Hospital i 2026, som der er i dag, forklarer hun.