Idrætslærere rustes til at få alle børn til at deltage i undervisning

Nyt undervisningsmateriale skal gøre det nemmere for lærerne at inkludere elever med fysiske og psykiske handicap

Lise Danelunds 11-årige søn Thore har muskelsvind og er fritaget for idræt. Hvis han trækker idræt til afgangseksamen om nogle år, kan det risikere at blive en stopklods for hans direkte vej til en ungdomsuddannelse. (© Lise Danelund)

Elever med særlige behov som bevægelses-, syns- og hørevanskeligheder skal i højere grad være med, når deres klassekammerater har idræt i folkeskolen.

Derfor har Dansk Skoleidræt lavet et nyt undervisningsmateriale, som skal hjælpe idrætslærerne med at inkludere alle børn.

Materialet skal give idrætslærerne inspiration til, hvordan øvelser indenfor boldspil, redskabsaktiviteter, dans og udendørstræning kan tilpasses en elev i kørestol eller med synsbesvær.

Og det er vigtigt af flere årsager, siger Bjørn Friis Neerfeldt, der er generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

- Både fordi faget er med til at danne eleverne til at indgå i sociale relationer og fællesskaber, men også fordi eleverne nu risikerer, at de ikke kommer ind på den ungdomsuddannelse, de går og drømmer om, siger han.

Skærpede optagelseskrav på ungdomsuddannelserne betyder nemlig, at elever med fysiske eller psykiske handicap ikke længere kan få dispensation fra eksamen i idræt. Alle elever, der trækker idræt som eksamensfag ved folkeskolens afgangseksamen, skal således bestå, hvis de vil være sikret en plads på en ungdomsuddannelse.

Af samme grund er det vigtigt, at alle elever deltager i den ugentlige idrætsundervisning.

Ved Danmarks Lærerforening mener næstformand i undervisningsudvalget Niels Lukke Lynnerup, at ny inspiration og vejledning til lærerne er et godt skridt på vejen til at inkludere flere elever.

- Og så handler det om at få skabt de rammer, der gør, at det også er muligt at inkludere børnene, uanset om de har et psykisk eller fysisk handicap, siger han.

Ikke en løsning for alle

Lise Danelund fra Stenløse er mor til 11-årige Thore, der har muskelsvind og derfor ikke kan være med, når resten af klassen har idræt.

- Han sidder i el-kørestol og har så lidt muskelkraft i armene, at det er svært for ham at løfte dem. Det er stort set umuligt for ham at lave nogen form for fysisk aktivitet, siger hun.

Når Thores klassekammerater i 5.c har idræt er han i stedet for til fysioterapi eller bruger tiden på lektier i klasselokalet.

Lise Danelund er grundlæggende glad for, at der bliver sat fokus på, hvordan man kan inkludere flere elever med handicap, men hun understreger også, at det aldrig kan blive en mulighed for alle.

- Det er utrolig vigtigt, at man husker, at der stadig er en lille gruppe af børn og unge i folkeskolen med så svære funktionsnedsættelser, at de ikke kan deltage, siger hun.

I stedet mener hun, at der skal indføres en permanent dispensationsordning for dem, der er nødt til at være fritaget for idræt, så de kan trække et andet naturvidenskabeligt eksamensfag.

Det samme mener Sif Holst, der er næstformand i Danske Handicaporganisationer.

- I de tilfælde hvor børnene ikke kan deltage i idræt, må man give en mulighed for dispensation, siger hun.

Det har ikke være muligt at få et interview med Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), men hun oplyser i et skriftligt svar til P4 København, at det er en problematik, hun vil kigge på til efteråret.