Ikke så farligt som det lyder: Flere fly og fugle ramler sammen

Flere fly rammer fugle i Kastrup Lufthavn. Heldigvis er risikoen for fatale uheld dog umiddelbart lille.

135 gange kolliderede en fugl med et fly i 2014 mod 104 gange året før. Langt oftest er der tale om små og mellemstore fugle, viser Trafikstyrelsens sikkerhedsrapport. (Foto: Naviair)

Antallet af kollisioner mellem fly og fugle i Københavns Lufthavn er ifølge en rapport fra Trafikstyrelsen steget.

Risikoen for fatale konsekvenser er dog formentlig relativt lille, for det er typisk de mindre fugle, der trækker ind over lufthavnens område. Det har man fundet ud af, efter Naturstyrelsen satte en gps på ryggen af de frygtede bramgæs.

På et tidspunkt frygtede man, at de trak ind over lufthavnen fra deres tilholdssted på øen Salthom i Øresund, og det kunne føre til sammenstød og ulykker. Den frygt er dulmet, efter man nu kender fuglens færd:

- Den korte konklusion er, at de ynglende bramgæs på Saltholm ikke udgør nogen risiko for Københavns Lufthavn. Når de er færdige med at yngle, og ungerne kan flyve, forlader de Saltholm og flyver til Skåne, fortæller vildtkonsulent i Naturstyrelsen Sven Norup.

Bramgåsen er totalfredet. Men kommer den i vejen for et fly i lufthavnen, risikerer den alligevel at blive skudt. (Foto: (Foto: Colourbox.com))

GPS god for fly og fugleliv

135 gange kolliderede en fugl med et fly i 2014 mod 104 gange året før. Langt oftest er der tale om små og mellemstore fugle, viser Trafikstyrelsens sikkerhedsrapport.

De mindre fugle er ikke lige så farlige som de større som for eksempel gæs.

Gåse-gps'en er en god løsning for både bramgåsen og det øvrige fugleliv på Saltholm. Takket være den, slipper Naturstyrelsen nemlig for at regulere i bestanden af bramgæs.

Det ville genere andre uskyldige fugle, fordi man gør det ved at trampe rundt på Saltholm og ødelægge uklækkede bramgæs-æg:

- Man ville have rigtig mange mennesker gående derovre i en længere periode, hvilket vil skabe mange forstyrrelser for de mange andre fugle, der yngler på jorden på Saltholm, siger vildtkonsulent Sven Norup.

Mågejægere og særlig græsklipning

I Københavns Lufthavn forsøger man på mange måder at forhindre, at fugle flyver ind i fly og i værste fald er skyld i ulykker.

- Vi har hele tiden 'mågejægere' kørende rundt i biler og lave skræmmeaktioner, hvis det er nødvendigt at gøre noget for at holde fuglene væk fra lufthavnens område, siger Henrik Peter Jørgensen, kommunikationsdirektør for Københavns Lufthavne.

Han forklarer samtidig, at kontroltårnet i særlige tilfælde kan holde fly tilbage. Den høje sikkerhed betyder også, at der for eksempel også bliver tænkt over, hvordan græsset bliver klippet:

- Der er en masse biologisk observation omkring, hvad mus trives bedst i, og hvilke rovfugle der kommer ud af det. Derfor er det vigtigt hele tiden at udbygge sin viden, siger Henrik Peter Jørgensen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter