Intelligente kameraer giver dig flere grønne lys som cyklist

De seneste tre måneder har Københavns Kommune testet et nyt kamerasystem, der skal gøre det mere fordelagtigt at være cyklist.

Cyklister i hovedstaden kan se frem grønt lys hele vejen på arbejde - og hjem igen. (Foto: Mathias Løvgreen Bojesen © Scanpix)

Københavns Kommune har testet måder, som skal gøre det lettere at køre på de københavnske cykelstier.

De sker ved hjælp af 20 intelligente kameraer, som de seneste tre måneder har været opsat ved cykelstier rundt om i København. Kameraerne, som blandt andet kan findes på Nørrebrogade, kan nemlig spotte cyklisterne og holde det grønne lys længere tid for dem.

Kameraerne er en de trafikløsninger, som i den her uge skal fremlægges for folk fra hele verden i Bella Center i København, hvor man diskuterer fremtidens trafikløsninger ved ITS World Congress.

Steffen Rasmussen, projektchef i teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune, mener, at de intelligente kameraer, de såkaldte cykelkameraer, kan gøre det noget nemmere at være cyklist i hovedstaden.

- Vi har hele tiden savnet nogle metoder til at måle cyklisternes trafikmønstre, sådan at vi kan gøre fremkommeligheden for dem endnu bedre, siger Steffen Rasmussen.

Og her har kameraerne vist sig at være ret så pålidelige. De opfanger både hvilken type trafikant, der kommer kørende, og så kan de skelne fodgængere og cyklister fra hinanden.

Det betyder også, at de intelligente kameraer kan skabe grønne bølger for cyklisterne.

Cyklister skal prioriteres

Også teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (EL), mener, at det er en god idé at finde nye veje at fremme cyklisme i København.

- Det er en god idé at få undersøgt, hvordan vi bliver endnu bedre til at lave grønne bølger også for cyklister, da det har fungeret meget bedre for biler, end det har for cyklister, siger Ninna Hedeager Olsen.

Selvom Københavns Kommune i forvejen har iværksat en håndfuld tiltag på området, der gør det lettere for cyklister at færdes i trafikken, mener Steffen Rasmussen alligevel ikke, at de nye kameraer er spildt.

- Vi er allerede nået langt, og det er cirka 40 procent af os, der cykler til arbejde eller uddannelse, men vi har et mål om at få det tal op på 50, siger Steffen Rasmussen.

Han har en forhåbning om, at kameraerne kan få endnu flere til at tage cyklen.

For godt nok holder kameraerne lyset grønt for cyklisterne, men det betyder samtidig også, at andre trafikanter får dårligere vilkår. For eksempel fodgængere, der skal vente længere tid på grønt. Den problemstilling er man i teknik- og miljøforvaltningen godt klar over.

Det er dog en prioritering af cyklisterne i det her initiativ.

- Vi har planer i forhold til fremkommelighed for både fodgængere, for cykler, for biler og for busser, og det her er så et tiltag, der skal gøre, at der er grøn bølge for cyklisterne, siger Ninna Hedeager Olsen.

Ifølge teknik- og miljøborgmesteren betyder cyklisternes forhold nemlig en hel del for, at københavnerne vælger cyklen som transportmiddel hele vejen til og fra arbejde.

- Det at have en flydende cykeltur gennem byen og ikke skulle stoppe en masse gange, men simpelthen få den her grønne bølge til at fungere, det, tror jeg, betyder rigtig meget for oplevelsen af at komme godt igennem byen, siger Ninna Hedeager Olsen.

Facebook
Twitter