It-system koster region over 300 millioner i tabte indtægter

Sundhedsplatformen betyder et indtægtstab på over 300 millioner kroner i 2016, vurderer Region Hovedstaden, men beløbet kan vokse.

Sundhedsplatformen koster Region Hovedstaden et indtægtstab på trecifret millionbeløb. (Foto: Morten Stricker © Scanpix)

Problemerne med Region Hovedstadens nye it-system Sundhedsplatformen er så massive, at man risikerer en økonomisk lussing på et trecifret millionbeløb.

Af regionens økonomirapport for 2016 fremgår det, at man forventer en mindre aktivitet alene på Herlev og Gentofte hospitaler på 336 millioner kroner som følge af Sundhedsplatformen.

I et samlet regionsbudget på over 30 milliarder kroner syner det måske ikke af meget, men det kan sagtens blive et problem, vurderer Jakob Kjellberg, der er professor i sundhed ved Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners analyse og Forskning, KORA.

- Det er jo relativt mange penge at mangle, når man har afholdt sine udgifter, hvis man ikke får sine penge hjem, siger Jakob Kjellberg.

Ingen ved, hvor det ender

Der er dog noget, der tyder på, at regionen skal forberede sig på, at der skal dykkes dybere i kassen for at lukke hullet i økonomien.

Grundet en fejl i Sundhedsplatformen er hospitalernes behandlinger i månedsvis ikke indberettet korrekt til Landspatientregistret, og derfor kan regionen ikke svare på, hvor stort problemet rent faktisk er.

- Vi er dybest set ved at finde ud af, hvor meget hospitalerne egentlig har lavet i 2016, og det kaster lidt røgslør ud over de samlede tal for vores aktivitet, siger koncerndirektør i Region Hovedstaden Jens Gordon Clausen.

Regionen har ifølge sundhedsprofessor Jakob Kjellberg et stærkt fokus på aktivitetsniveau i deres økonomistyring, og derfor er det langt fra hensigtsmæssigt, at overblikket ikke er der.

- Vi mangler betydelige dele af især den ambulante aktivitet, og det er selvfølgelig temmelig uhensigtsmæssigt, siger Jakob Kjellberg.

Læger til politikere: Gå udenom besparelser

Uden overblik er det heller ikke muligt at spekulere i, hvilke konsekvenser de manglende indtægter får, men koncerndirektør Jens Gordon Clausen satser på, at besparelser kan udgås.

Helt så optimistisk er modtagelsen af de manglende indtægter ikke i Lægeforeningen.

- Vi ved jo, at når man skal finde besparelser i stor skala, så er man nødt til at skære i personaleressourcen fordi sundhedsvæsnet er personaletungt, siger formand for Yngre Læger Camilla Rathcke.

I følge hende er hospitalerne nået det punkt, hvor der ikke kan skæres mere på personalet.

Facebook
Twitter