Jordemødre vælger Region Hovedstadens pressede fødegange fra: Laura pendler i stedet til Slagelse

Region Hovedstaden mangler jordemødre til deres fødegange, men flere af de jordemødre, der bor i regionen, vil ikke arbejde der.

Laura Raahede er 25 år gammel og nyuddannet jordemoder. Selvom hun blev tilbudt en fast stilling efter endt praktik på Herlev Hospital, valgte hun til sidst at takke nej på grund af uenighed om et tillæg og travlheden på fødegangen.

Klokken er 7:30 en tidlig morgen i Københavns Nordvest-kvarter, og jordemoder Laura Raahede starter bilen.

Hun har valgt at pendle til Slagelse Sygehus, selvom hun som nyuddannet blev tilbudt et job på Herlev Hospital, hvor hun også var i praktik.

Men travlheden og arbejdspresset på fødegangene fik hende til at søge ud af Region Hovedstaden.

- Vi havde rygende travlt på fødegangen, og det var en vild tid. Det blev nærmest en identitet, at vi kæmpede for at få det til at lykkes. Til sidst tænkte jeg: Kan jeg overskue det, kan jeg magte det? Det er utilfredsstillende at føle, at man ikke har tid til de fødende, siger Laura Raahede på 25 år.

Godt en time efter afgang fra København parkerer Laura Raahede bilen på parkeringspladsen ved Slagelse Sygehus og går ind for at tage sin uniform på. Hun skal møde kl. 9:00.

- Det er bare en helt vildt god arbejdsplads. Vi har tid til kvinderne, og vi har stor indflydelse på vores vagtplan, og så tager de hensyn til, at jeg er pendler. Der er så mange ting, der vejer op for køreturen til Slagelse, siger hun.

Laura Raahede er ikke ene om at pendle til Slagelse. I alt arbejder 17 jordemødre, som bor i Region Hovedstaden, på Slagelse Sygehus, som har 52 jordemødre i alt. Derfor udgør andelen af jordemødre fra Region Hovedstaden 32,7 procent af arbejdsstyrken.

Flere af disse jordemødre har tidligere arbejdet på hospitaler i Region Hovedstaden, men har aktivt søgt mod Region Sjælland på grund af et højt arbejdspres og travlhed på fødegangene.

For mens man i Region Hovedstaden lige nu mangler at besætte omkring 25 jordemoderstillinger, så vælger flere jordemødre Region Hovedstaden fra som arbejdsgiver.

De vælger at arbejde i lægepraksis, som private jordemødre eller at pendle til naboregionen, Region Sjælland, hvor fødeafdelingerne er mindre. Og det kan have stor betydning for jordemødrenes valg, lyder det fra Jordemoderforeningen.

  • Laura Raahede i gang at køre en hjertelydskurve på en gravid kvinde ved navn Anne Møller Jensen. I CTG-apparatets højtaler kan man høre den lille hjertelyd dunke. Anne Møller Jensen bliver ofte undersøgt på hospitalet. - De kommer altid, når man ringer og man bliver ikke glemt, siger hun.
  • På fødegangen i Slagelse har vagtplanlæggeren særligt fokus på at lægge vagtskema, der passer til de jordemødre, som pendler og så er der også overnatningsmuligheder ved sygehuset, hvis man har en sen vagt.
  • Laura Raahede måler en urinprøve i skyllerummet. Bag hende står Frederikke Dørfler (Tv.), der også pendler til Slagelse fra København. For hende betyder det meget, at arbejde et mindre sted. - Jeg pendler for at komme ud af byen og væk fra de store fødestæder, og ned til det dejlige lille fødested, vi har hernede, siger Frederikke Dørfler.
  • Laura Raahede sætter pris på, at hun ofte kan følge en kvinde fra modtagelsen, til fødestuen og være med under hele fødslen. (Foto: Thomas Øvre- DR)
1 / 4

- Den nærhed og tæthed både med kollegaerne og med ledelsen, det er det, man får ud af at arbejde på et mindre sted, siger formand for Jordemoderforeningen, Lis Munk.

- Det, der er karakteristisk ved Region Hovedstaden, er de meget store fødeafdelinger. Der er mange kollegaer og særligt travlt de her steder, siger hun.

Stor udskiftning i Region Hovedstaden

De manglende hænder på fødegangen gør arbejdsmiljøet endnu mere presset, lyder det fra Jordemoderforeningen.

- Jordemødrene siger op, fordi de ikke kan holde til det, og det er skidt for arbejdspladsen, som kommer til at mangle de erfarne jordemødre, siger Lis Munk.

Det fremgår også af et påbud fra Arbejdstilsynet, der den 23. december 2020 for anden gang på to et halvt år slog alarm over forholdene på fødeafdelingen på hospitalet. Af rapporten bliver blandt andet lagt vægt på, at travlhed og stort arbejdspres har fået flere jordemødre på afdelingen til at sige op.

Og det lader også til, at jordemødrene i Region Hovedstaden ofte får nye kollegaer.

DR København har søgt aktindsigt i ancienniteten for hovedstadens jordemødre, som viser, at 43,5 procent af de ansatte jordemødre i Region Hovedstaden har en anciennitet på tre år eller derunder. Det siger noget om, at der er en del jordemødre, der har været ansat i kort tid.

I Region Hovedstaden siger formand for Sundhedsudvalget, Christoffer Buster Reinhardt (K), at regionen har sat en række initiativer i værk for at gøre det mere attraktivt at være ansat på fødegangene, men han erkender, at man endnu ikke er i mål.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at rekruttere flere jordemødre til Region Hovedstaden. Vi har indbudt Jordemoderforeningen til et godt og konstruktivt samarbejde om, hvordan vi kan rekruttere og fastholde flere jordemødre, siger Christoffer Buster Reinhardt.

I Enhedslisten mener man, at det er på høje tid at ændre jordemødrenes arbejdsforhold. Derfor opfordrer politisk ordfører Mai Villadsen sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til at tage affære.

- Vi skal have ændret på det her, og derfor skal der nogle midler, nogle ordentlige arbejdsforhold og nogle rettigheder til, før vi er i mål, siger Mai Villadsen (EL).

Enhedslisten har tidligere kaldt sundhedsminister, Magnus Heunicke i samråd om forholdene for jordemødrene i Region Hovedstaden.

Sundhedsministeren har ikke haft mulighed for at kommentere på opfordringen, men i en spørgetime i Folketinget d. 10. februar, sagde Magnus Heunicke, at der skal rettes op på forholdene på fødeafdelingerne i Region Hovedstaden, og at regeringen vil se på det i en kommende sundhedsreform.

Tilbage på fødeafdelingen er Laura Raahede i gang at køre en hjertelydskurve på en gravid kvinde ved navn Anne Møller Jensen. I CTG-apparatets højtaler kan man høre den lille hjertelyd dunke.

- Nu rykkede hun sig, hun er aktiv, smiler Laura Raahede, der glæder sig over, at hun føler, at der er tid nok til at give den gravide en god behandling.

- Jeg har tid til at læse Annes journal og vide, hvorfor hun er her, og hvor meget medicin hun tager. Og det gør mig tryg, når jeg skal behandle Anne, at så ved jeg, at jeg har gjort et godt og grundigt stykke arbejde, siger Laura Raahede.

På trods af de mange køreture har hun ingen planer om at vende tilbage til Region Hovedstaden.

- Hvis jeg skal holde i mange år, så er jeg nødt til at være der, hvor jeg har det godt og ikke går på kompromis med min faglighed, siger hun.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter