Kæmpe betonbygning skal bygges ved kritiseret bydels grønne centrum

Det skandaleramte byprojekt Vinge i Frederikssund møder igen kritik.

Fællesmagasinet, som Slots - og Kulturstyrelsen står bag, skal bruges til opbevaring af kulturarv fra Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet. (Foto: Tegning af det nye fællesmagasin tegnet af Gottlieb Paludan Architects © Tegning af det nye fællesmagasin tegnet af Gottlieb Paludan Architects)

Det skal fylde mere end to fodboldbaner og rumme mere end 120 kilometer hyldeplads til materiale fra Det Kongelige Bibliotek.

Det er visionerne for det fællesmagasin, der skal bygges i det omdiskuterede byområde Vinge i Frederikssund.

Men flere naboer, som DR har talt med, kritiserer nu den planlagte placering af magasinet. Blandt andet fordi det skal ligge lige ved den kommende S-togsstation og delvis i det grønne område, som Vingeprojektet især har slået sig op på.

- Jeg tænkte, at det var mest naturligt at placere det i industrikvarteret og ikke, hvor man eventuelt kunne bygge beboelse til mennesker, som kunne få glæde af stationen, siger Ingelise Nielsen, der har boet i det område, der nu hedder Vinge siden 1971.

Oversigt over det grønne område, kaldet det grønne hjerte, som er en central del af byudviklingsprojektet Vinge. (Foto: Fra Vinge Udviklingsplan 2019-2029 © Frederikssund Kommune)

Byggeriet, som Slots- og Kulturstyrelsen skal stå for, kommer til at fylde mere end 17.000 m2, og det skal ifølge Frederikssund kommunes udviklingsplan for Vinge ligge syd for den kommende S-togsstation.

- Det bliver jo enormt svært for kommunen at sælge nye boliger i Vinge, når udsigten er til en kæmpe lagerhal, siger Kenneth Løvholt, som bor i nabolandsbyen.

Udover at bygningen kommer til at optage et stort stationsnært område, så undrer naboerne sig også over, at det ligger i dele af det område, der bliver kaldt det grønne hjerte.

- Det var jo det, der skulle være unikt ved byen, at der var sådan en forbindelse med det grønne hjerte, siger Ingelise Nielsen.

- Kommunen har jo fra starten haft nogle visioner om at skabe en helt særlig by med nogle særlige kvaliteter, så her skyder de sig selv i foden ved at lægge en lagerhal midt i byen, siger Kenneth Løvholt.

Ekspert: Synd at bruge pladsen til fællesmagasin

Naboerne bliver bakket op af Hans Thor Andersen, forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut på Alborg Universitet.

- Man bruger måske en rigtig god placering på noget, hvor det ikke er helt så vigtigt, at det kommer tæt på toget, siger Hans Thor Andersen.

Efter planen får omkring 8-10 mennesker deres daglige gang i fællesmagasinet.

- En lagerhal, som det jo dybest set er, vil der være ganske få ansatte, og det vil lukke stedet af, og der vil ikke være meget liv at se, siger Hans Thor Andersen.

Ifølge Slots – og Kulturstyrelsen er valget af grunden i Frederikssund valgt på grund af grundprisen, afstanden til København, og fordi grunden er placeret højt. Men det er at devaluere det grønne område i Vinge, at der skal placeres en stor bygning lige ved det, mener forskningschef Hans Thor Andersen.

- Det vil være synd at bruge af den plads til et fællesmagasin. Det taber sin værdi, når der sniger sig ting ind, der er meget synlige i det grønne område, siger Hans Thor Andersen.

Byggeriet skulle være gået i gang 1. september, men der er endnu ikke udarbejdet en lokalplan for området, og den venter Slots- og Kulturstyrelsen på. Frederikssund kommune forventer, at lokalplanen er klar i 2020.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Frederikssund kommune.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk