Knivstik, bid og trusler: Tilsyn afslører adskillige overgreb på ansatte på døgninstitutioner

Flere døgninstitutioner i hovedstadsområdet har fået et påbud fra Arbejdstilsynet.

På flere institutioner var arbejdet ifølge Arbejdstilsynet ikke planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. (© © Colourbox)

En steakkniv i ryggen, knytnæveslag og hårtotter, der rives af.

Det er bare få eksempler på nogle af de episoder, som ansatte på fem døgninstitutioner i hovedstadsområdet har været udsat for det seneste år.

Det viser en aktindsigt, som DR P4 København har fået i Arbejdstilsynets nyeste tilsynsrapporter.

- Det er deprimerende læsning, siger Charlotte Bredal, som er chefkonsulent for arbejdsmiljøområdet hos FOA:

- På den korte bane giver det en utryg hverdag både for vores medlemmer, som arbejder de her steder, men også for de øvrige borgere, som bor på tilbuddene. Og på den lange bane kan det være virkelig alvorlige hændelser, som kunne være gået fuldstændigt galt, siger hun.

Benny Andersen, Socialpædagogernes forbundsformand, kalder sagerne for meget alvorlige:

- Det giver en usikkerhed i dagligdagen, og jeg ved, at en del reagerer ved at være bange for at komme på arbejde, siger han.

Det er ikke kun de ansatte, som påvirkes af volden og truslerne, siger Charlotte Bredal.

- Det giver også en utryg hverdag for de øvrige borgere.

Ansat fik bidemærke i armen

Et af de steder, som har modtaget et påbud fra Arbejdstilsynet, er et botilbud, som hører under Center for Autisme og Specialpædagogik i Københavns Kommune. Her er ansatte blandt andet blevet udsat for vold, bid og at blive taget i skridtet af en beboer.

Arbejdstilsynet var på besøg i december 2018, hvor de for eksempel noterede, at de ansatte frygtede for egen og beboernes sikkerhed, og at "de ansatte ofte oplever at være i "kampberedskab" i løbet af arbejdsdagen".

Susanne Holme Aaen, som blandt andet er centerchef for det pågældende botilbud, vil ikke kommentere på den aktuelle sag, da det er personfølsomt. Men hun forklarer, at den konkrete sag er løst, og at der er fokus på sikkerheden:

- Det skal være trygt at gå på arbejde - også hos os. Derfor har vi mange forskellige tiltag, som vi benytter os af for at prøve at sikre et godt arbejdsmiljø for vores ansatte, siger hun.

Medarbejderne bærer blandt andet alarmer, de uddannes i konflikthåndtering, og så vurderer man altid den konkrete sag og beboer, forklarer Susanne Holme Aaen.

- Vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at forebygge voldsomme episoder, for der ér voldsomme episoder, siger hun og fortsætter:

- Det er jo, fordi vi arbejder med mennesker, som på grund af deres psykiske eller sociale problematikker eller deres handicap kan have en voldsom udadreagerende adfærd.

'Der skal sættes ind nu og her'

Ud fra tilsynsrapporterne peger Charlotte Bredal blandt andet på, at der skal være bedre information om borgere, som flytter fra et botilbud til et andet, så det nye sted har den viden om borgeren, som de har brug for.

Og så falder de ansattes opgaver, hvor de arbejder alene, også Charlotte Bredal i øjnene.

- Vi skal sikre, at der er ressourcer nok til, at man ikke ender i situationer med alenearbejde, når man har at gøre med borgere, som er så dårlige, som nogle af de her borgere er, siger hun.

Benny Andersen understreger, at der ikke er nogen hurtige løsninger, men at der er forhold, som der skal sættes ind for nu og her - og det handler blandt andet om at få ledelsen på banen.

- Det er et ledelsesansvar at skabe nogle rammer (for en tryg arbejdsplads, red.), og at der er nogle risikovurderinger og de rigtige instruktioner. Og det er klart, at det er et ledelsesansvar, at overfaldsalarmerne virker, siger Benny Andersen.

Et af de steder, som har modtaget et strakspåbud af Arbejdstilsynet, efter at ansatte eksempelvis er blevet kradset i ansigtet, er Blindecenter Bredegaard i Fredensborg. Centeret hører under Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden, men det har ikke været muligt at få en kommentar.

Også Herlev Kommunes institution Skovgården har fået et påbud. Her har en beboer blandt andet skubbet en ansat ind i en dørkarm. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Herlev Kommune.

Facebook
Twitter