København kan overtage 280 elever fra muslimsk skole: Men de fleste vil hellere friskoler

Landets største muslimske friskole har mistet statstilskud på grund af dårlig økonomi.

Lærere, forældre og elever mødte sidste år op foran Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for at vise deres utilfredshed med, at tilsynet vil lukke skolen. (arkivfoto) (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Det kan koste landets største muslimske friskole, Iqra Privatskole på Nørrebro i København, livet, at skolen fra december mister sit statslige milliontilskud på grund af rod i økonomien.

Skolen har fået dækket omkring 75 procent af driften med statsstøtten, og derfor er der tvivl om, hvorvidt skolen har råd til at fortsætte.

Dermed kan omkring 280 af skolens over 500 elever være på vej ud i andre af Københavns skoler, fordi disse bor i kommunen.

Erfaringer fra tidligere lukninger af muslimske friskoler, viser ifølge kommunen, at de færreste muslimske forældre tilvælger den danske folkeskole og i stedet for sætter deres børn i andre fri- eller privatskoler.

Det oplyser Københavns børne- og ungdomsborgmester, Jesper Christensen (S), i en skriftlig meddelelse.

- Københavns folkeskoler står klar til at tage imod elever, som kommer i den triste situation, at deres skole risikerer at lukke. (...) Vi har sendt et brev ud til forældre bosat i København, hvor vi informerer dem om, hvilke muligheder de har, hvis de ønsker, at deres barn skal gå i folkeskolen, udtaler borgmesteren.

Han håber, at flere af forældrene denne gang vælger den danske folkeskole til for integrationens skyld.

- Folkeskolen er et af de bedste og vigtigste værktøjer til at sikre sammenhængskraft i vores samfund. Integrationen lykkes kun, hvis vores børn går i skole sammen, og børn og forældre mødes på tværs af tro, etnicitet og social baggrund, siger Jesper Christensen.

Problemer med kønsopdelt undervisning

Iqra Privatskole skal inden 14. december oplyse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, om den ønsker at fortsætte som fri grundskole uden statsstøtte.

Skolen mister sit tilskud, fordi Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ikke mener, at den har en driftsikker økonomi.

Baggrunden for styrelsens beslutning om at fratage skolen den nødvendige økonomiske støtte bunder ifølge et brev sendt til skolens bestyrelse og ledelse i, at skolen ikke har kunnet bevise, at den kan få økonomien til at løbe rundt i 2019 med hjælp fra private donationer og lån fra private långivere.

Skolen har været under skærpet økonomisk tilsyn siden marts i år, men styrelsen har holdt øje med skolen siden 2016, efter flere tilsynsbesøg viste alvorlige brud på friskoleloven.

- Skolen har gennem længere tid været under skærpet tilsyn - både pga. problemer med skolens økonomi og med undervisningskvaliteten, udtalte Birgitte Hansen, der er direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, tidligere i dag i en pressemeddelelse.

Blandt andet har skolen praktiseret kønsopdelt undervisning, og der har været sået tvivl om skolens uafhængighed i forhold til tilknytningen til en moské, ligesom flere af skolens ansatte har udtryk holdninger, der ikke er forenlige med demokratiske, danske værdier.

I september 2017 kom det eksempelvis frem i BT, at daværende viceleder Khalil Jaffar i en periode har ladet en ung mand, der var sigtet for at have ladet sig hverve til Islamisk Stat, have adresse hos sig.

Tidligere samme år har skolen afskediget den foregående viceleder, efter han er blevet dømt for blufærdighedskrænkelse. På hans hjemmeside har han desuden frarådet muslimer at have ikke-muslimske venner.

DR Nyheder har været i kontakt med skolen, men skoleleder Yasin Ghauri ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig til pressen.

Lukker skolen, bliver det den fjerde muslimske friskole i landet, der må dreje nøglen om siden 2017, efter statsstøtten er blevet fjernet på grund af problemer med undervisningsmetoderne og økonomien.

Først lukkede Nordvest Privatskole i København i slutningen af september 2017, og måneden efter kom turen til Al-Salam Skolen i Odense.

Siden lukkede også Lykkeskolen ved Gellerupparken i Aarhus.

Facebook
Twitter