København på vej med ny fødeafdeling – men møder allerede kritik

En ny fødeafdeling på Bispebjerg Hospital skal kunne have kapacitet til 3.500 fødsler om året.

De kommende år vil der komme 160.000 borgere til i Region hovedstaden, og det betyder også flere fødsler. (Foto: Flemming Krogh © Scanpix)

Frem mod 2030 vil Region Hovedstaden vokse med omkring 160.000 borgere. Det betyder imidlertid også, at antallet af fødsler ventes at stige over de kommende år.

Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden har derfor indstillet til Regionsrådet, at etablere en ny fødeafdeling på Bispebjerg Hospital.

Fødeafdelingen vil dog først kunne stå klar om 4-5 år, selvom der allerede nu er massiv mangel på jordemødre og speciallæger. Og det er et problem mener flere læger og foreninger.

En af de overlæger, der har rettet kritik mod planerne, er Hanne Brix Westergaard, der også er formand for De Danske Gynækologer og Fødselslæger. Hun ser flere udfordringer i løsningsmodellen.

- Region Hovedstaden har besluttet at putte penge i et nyt fødested, men i den mellemliggende periode skal vi have penge ud i de afdelinger, der allerede tager sig af fødslerne, for vi kan ikke længere håndtere det, som det er for øjeblikket, siger Hanne Brix Westergaard.

For at den nye fødeafdeling på Bispebjerg Hospital vil kunne klare de 3.500 fødsler om året, der er lagt op til, kræver det ansættelse af en række speciallæger og jordemødre.

Og det er et af de punkter i planen for den nye fødeafdeling, der bekymrer formanden for jordemødrene i Region Hovedstaden Birgit Plough Jensen.

- Vores største bekymring er, at der ikke er personale til at etablere den femte specialafdeling, og det vil sige, at der er ingen steder at tage personalet fra. Og når jeg så ser, at vi skal ud og hente det personale, som har valgt ikke at arbejde i regionen, så skal vi også stille op med nogle arbejdspladser, som kan være tillokkende for dem, siger hun.

I stedet for den nye afdeling på Bispebjerg Hospital, foreslår flere ledende overlæger at udbygge de nuværende fødegange på henholdsvis Rigshospitalet, Hillerød, Herlev og Hvidovre. Sådan en model vil ifølge Hanne Brix Westergaard være billigere, og sikre at det rette antal personale er ansat.

Men sådan en udvidelse er ikke på tale, hvis det står til Sophie Hæstorp Andersen (A), der er formand for Region Hovedstaden.

Til gengæld er hun godt bevidst om problemet med de manglende læger og jordemødre, og understreger derfor, at der fra politisk hold allerede arbejdes på en løsning.

- Vi er i fuld gang med at uddanne flere jordemødre og tager en lang række initiativer til at skaffe flere jordemødre, og vi kommer også med ekstra midler til at etablere denne her nye afdeling, så pengene ikke bare skal gå fra de eksisterende fødeafdelinger, siger hun.

Indtil den nye fødeafdeling står klar om 4-5 år, vil Region Hovedstaden lave små fødeklinikker uden for hospitalernes fødeafdelinger på de eksisterende fødeafdelinger på Rigshospitalet, Hillerød, Herlev og Hvidovre.

- Vi har truffet den beslutning, for at give familierne en mere naturlig fødsel i rolige omgivelser, men samtidig også sikre at hjælpen er tættere på, hvis der opstår komplikationer, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Facebook
Twitter