Københavnerbørn har lange udsigter til en institutionsplads i Frederiksberg

Sidste år åbnede kommunen ellers op for, at børn fra andre kommuner kunne blive skrevet på ventelister til deres institutioner.

Kun ét enkelt barn fra København har fået en institutionsplads i Frederiksberg siden oktober sidste år. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

I oktober sidste år åbnede Frederiksberg Kommune ventelisterne til deres daginstitutioner op for at give forældre fra Københavns Kommune mulighed for at skrive deres barn på venteliste, så barnet kunne komme i institution over kommunegrænsen.

Det skulle samtidig afhjælpe manglen på daginstitutionspladser i Københavns Kommune.

Men reelt har det lange udsigter for københavnske børn at komme i institution i Frederiksberg.

En af dem, der siden oktober har stået på ventelisten og ventet forgæves på en institutionsplads til sin søn, er Ashley Jensen.

- Jeg fik at vide af Frederiksberg Kommune, at min søn stod på ventelisten med samme vilkår som Frederiksbergbørn, men vi fik aldrig at vide, at det ikke var muligt, at han ville få en plads, siger hun.

Siden ventelisterne åbnede i efteråret, er 212 børn fra København blevet skrevet op, men indtil videre har kun et enkelt barn fra København fået en institutionsplads, oplyser Frederiksberg Kommune.

Hos kommunen mener de ikke, at det er deres opgave at have plads til andre børn, siger Laura Lindahl, der er formand for Børneudvalget fra Liberal Alliance i Frederiksberg Kommune.

- Vores primære opgave og eneste fokus er at drive gode daginstitutioner for Frederiksbergs børn og ikke at afhjælpe København. København er en stor kommune med masser af penge, så de må selv håndtere deres problemer, siger hun.

Flere ledige pladser i fremtiden

Det er dog ikke alle i Børneudvalget, som er enige med formanden. Stod det til Ruben Kidde, der er medlem af udvalget fra Radikale Venstre, skulle Frederiksberg have flere pladser til børn fra andre kommuner.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at der ikke er kommet flere børn ind. Det gør ikke nogen forskel, om du bor i København eller på Frederiksberg. Du fortjener, at dit barn bliver passet, siger han.

Samtidig med at ventelisterne blev åbnet, nedlagde Frederiksberg Kommune i efteråret 495 institutionspladser, så der ikke længere var et overskud af pladser. Derfor er chancerne for at få en plads minimal for børn uden for kommunens grænser, siger Laura Lindahl.

- Vi lukkede daginstitutioner for at matche antallet af institutionspladser med antallet af børn, og derfor er der selvsagt ikke plads til at tage alle mulige udenbysbørn ind i vores institutioner, siger hun.

Frederiksberg Kommune har pasningsgaranti over for deres egne borgere, hvilket betyder, at en ledig plads i første omgang vil blive tilbudt til et barn fra Frederiksberg, selvom et barn fra København står højere på venteliste.

Skal oplyses om chancerne

Men selvom pladserne er få, har Ruben Kidde forventninger om flere pladser fremover.

- Jeg har fået svar fra forvaltningen om, at der skal komme omkring 50 pladser, men jeg er da ked af, at vi ikke kunne få de andre politikere i kommunen til at være mere ambitiøse med antallet af institutionspladser, siger han.

For Ashley Jensen har tiden på ventelisten siden oktober været frustrerende for hende og familien.

- Jeg er rigtig ked af, at de ikke har oplyst tydeligt, hvad vores chancer for at få en plads var. Det giver ikke mening at give os et falsk håb, siger hun.

Den frustration forstår Laura Lindahl godt og påpeger, at de københavnske forældre selvfølgelig skal oplyses om chancerne for at få en institutionsplads på Frederiksberg.

- Det er vigtigt at gøre det klart for de københavnske forældre, at de ikke skal regne med at få en plads på Frederiksberg, og at de er opmærksomme på, at københavnerbørn altid kommer i anden række. De skal kende til udsigterne og ikke vente forgæves, siger hun.

Borgmester i København: Vi sørger selv for vores borgere

I Københavns Kommune vil de selv sørge for københavnernes behov for institutionspladser, lyder det i et skriftligt svar fra Jesper Christensen, der er socialdemokratisk børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.

- Vi bygger på livet løs, så jeg har en klar forventning om, at vi kan blive ved med at følge med behovet for institutionspladser. Vi tilbyder en plads i løbet af to måneder højest fire kilometer fra bopælen, skriver han.

Aktuelt går 214 børn fra København i institution i Frederiksberg, men det er børn, der enten er startet, da ventelisterne var åbne for flere år siden, eller fordi forældrene efterfølgende er flyttet fra Frederiksberg.

Facebook
Twitter