Kommunal whistleblower: Forvaltning opkrævede bevidst for høje fortovsgebyrer

Teknik- og miljøforvaltningen i København har opkrævet for høje gebyrer for at holde fortovene rene. Nu skal det undersøges, om den tidligere borgmester vidste besked.

Grundejerne i store dele af København har i årevis været tvunget til at betale for, at kommunen holdt fortovene fri for skrald og snavs. (Foto: © christian Als, Scanpix)

Har teknik- og miljøforvaltningen i København med vilje opkrævet for høje gebyrer hos grundejerne for at holde fortovene fri for skrald og snavs? Og har den tidligere borgmester Morten Kabell (EL) været klar over, at det foregik?

De spørgsmål skal et eksternt advokatfirma undersøge, har et enigt økonomiudvalg i København besluttet.

Det sker på baggrund af en henvendelse til whistleblowerordningen i Københavns Kommune, hvor en kommunal medarbejder beskriver, at forvaltningen ulovligt har opkrævet for høje gebyrer for at kunne finansiere renhold af gader og fortove i andre dele af kommunen end hos grundejerne, og at det kan være sket med den tidligere borgmester og flere navngivne chefers vidende.

Socialdemokraternes gruppeformand i København Lars Weiss håber, at en uvildig undersøgelse kan komme til bunds i sagen.

- Vi skal have fuldt overblik over, hvordan det har kunne gå til, at teknik- og miljøforvaltningen har opkrævet eksorbitant store regninger hos københavnerne. Vi ved, at det er sket, men vi ved ikke, hvordan det er sket, og hvem der har haft viden om det.

Behøver ikke få konsekvenser

Teknik- og miljøforvaltningen i København opkrævede sidste år 61,2 millioner kroner i gebyrer for fortovsrenhold fra boligforeninger, butikker og andre grundejere. Men både private firmaer og forvaltningen selv kunne have løst opgaven for langt mindre, viste kommunens egen kontrol for nylig.

Viser det sig, at forvaltningen bevidst har opkrævet for høje gebyrer, er det meget kritisk, siger Bent Greve, professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet:

- Det vil være en meget klar overskridelse af god forvaltningsskik og den adfærd, man forventer af offentligt ansatte.

Politikerne gør det eneste rigtige ved at hyre en uvildig part til at undersøge forvaltningen, påpeger professoren. Men bliver konklusionen, at der med vilje er blevet taget for høje gebyrer, og at den tidligere teknik- og miljøborgmester har været klar over det, er det tvivlsomt, om det overhovedet får nogen konsekvenser.

- Som udgangspunkt behøver det ikke få nogen konsekvenser, for han er jo ikke længere borgmester, siger Bent Greve.

Tidligere borgmester: forrykt tanke

Selv afviser den tidligere borgmester Morten Kabell, der ligesom den nuværende teknik- og miljøborgmester sidder på posten for Enhedslisten, og i dag er vicedirektør i et konsulentfirma, enhver beskyldning om, at forvaltningen med åbne øjne har opkrævet for høje gebyrer.

- Det er forrykt at forestille sig, at det skulle være sket, uden at det blev opdaget i en så stor og åben kommune som København. Og hvis jeg havde kendt til det, ville jeg have sat en stopper for det med det samme.

Han er overbevist om, at en advokatundersøgelse vil komme til samme konklusion.

- Jeg ser en ekstern undersøgelse som en effektiv måde at blive renset for enhver beskyldning om, at det er foregået, og at jeg har været informeret, siger han.

Det er endnu ikke besluttet, hvilket advokatfirma, der skal stå for undersøgelsen.