Kommunen havde ikke en plan for ordblindhed: Så tog Anna Marie fat

Der er stor forskel på, hvilke tilbud kommuner har til ordblinde, viser en stikprøve.

Der er forskel på, hvor meget hjælp børn i hovedstadsområdet kan se frem til at få hjælp, hvis det kniber med læsning og skrivning. (Foto: Lene Odgaard)

For nogle børn i hovedstadsområdet danser bogstaverne rundt i bøgerne, når de skal lære at læse.

Men der er stor forskel på, hvilke tilbud kommunerne har til ordblinde. Det er nemlig ikke alle kommuner, der har en ordblindepolitik.

En stikprøve, som DR P4 København har foretaget blandt 16 kommuner i hovedstadsområdet, viser, at 12 af kommunerne har en ordblindepolitik.

Én af de kommuner, som ikke har en politik, er Halsnæs. Det fik Anna Marie Knudsen, der er mor til Julie Knudsen, som er ordblind, til at råbe op.

Familien fra Frederiksværk har måtte kæmpe hårdt for at få datteren testet for ordblindhed. Derfor besluttede forældrene at tage sagen i egen hånd og stifte foreningen "Forældrenetværket til ordblinde og svagtlæsende børn".

- Vi mødes simpelthen med andre forældre, der står i en lignende situation og ikke har overskuddet til at tage fat eller sige, hvad gør vi. Mange forældre står og spørger, hvordan de kan hjælpe deres ordblinde børn, siger Anna Marie Knudsen.

Et af målene med foreningen var at få kommunens politikere til at sætte ordblindhed på dagsordenen til budgetforhandlingerne. En plan, der lykkedes onsdag, da kommunen satte 569.000 kroner af på budgettet.

- Det betyder uendeligt meget, at vi er blevet lyttet til, og det er jo kun godt, at vi har fået politikerne gjort opmærksomme på, hvilken forskel der er på undervisningen til ordblinde børn, siger Anna Marie Knudsen.

Ordblindeforening: En politik er ikke nok

Men selvom langt de fleste kommuner i stikprøven har lavet en plan for, hvordan man hjælper ordblinde børn, er det ikke nok, mener formand for Ordblindeforeningens kreds i Nordsjælland, Janne Sabroe.

- Mange kommuner gør det faktisk rigtig godt på papiret, men i sidste ende er det jo den enkelte skoleleder, der skal bevilge ekstraundervisning, siger hun.

Og der bliver ikke brugt tilstrækkeligt med penge på bevillinger til ekstra- og specialundervisning, mener Janne Sabroe.

Derfor så hun gerne, at kommunerne i højere grad øremærkede penge til ordblinde børn. Hvis de ikke får den rigtige hjælp, har det konsekvenser for dem, fortæller Janne Sabroe.

- De kommer bagud i skoleundervisningen, de bliver kede af det, fordi de ikke kan følge med, de får lavt selvværd og lav selvtillid og i yderste konsekvens kan det faktisk også føre til skoleværing (modvilje mod at gå i skole, red.), siger hun.

Borgmester: Pengene er godt givet ud

Fredensborg er en af de kommuner i hovedstadsområdet, der har målrettet hjælpen til de ordblinde børn. Her har strategien - kaldet Sprogpilot - været, at man ikke kun vil have fat i de massivt ordblinde, men også børn med andre læseudfordringer.

Det forklarer læsekonsulent og faglig koordinator for Sprogpilot Fredensborg, Marianne Aaen Thorsen.

- Tidligere skulle børnene hen på en anden skole. Nu kan de blive på deres egen skole og få undervisning allerede fra børnehaveklasseniveau, for at forebygge at eleven får alt for store læseudfordringer, siger hun.

Og selvom det nye læsetiltag har plads til 108 børn mod de 27, der var plads til før, afviser Marianne Aaen Thorsen dog, at det skulle være en dyrere løsning for Fredensborg Kommune.

- For Fredensborg Kommune har det ikke kostet mere, men det har været noget med, at vi har skullet ryste posen og tænke nyt og tænke over hvordan vi får mest muligt ud af de lærerressourcer, vi har, siger hun.

Tilbage i Halsnæs Kommune har Steffen Jensen, socialdemokratisk borgmester, netop sat ordblindhed på dagsordenen i den kommende budgetaftale.

- Partierne, der har forhandlet budget, har været enige om at afsætte midler til at øge indsatsen til ordblinde, fordi vi også anser det som en del af den forebyggende indsats i forhold til de udgifter, vi har på det specialiserede ungeområde, siger han.

Han mener, det er vigtigt, at der kommer fokus på børns ordblindhed.

- Ved at lave en større indsats på det her område, kan børnene være bedre til at følge med i skolen, og måske kan det afstedkomme, at der sådan set er nogle andre ting, der også bliver bedre for børnene, siger Steffen Jensen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter