Kommuner dropper integrationsråd: Manglende interesse og højt fravær

Under halvdelen af landets kommuner har et integrationsråd.

Integrationsråd har en vigtig demokratisk opgave med, at få danskere med indvandrerbaggrund til at stemme. Alligevel har mange kommuner ikke oprettet rådene. Her står københavnere står i kø til at stemme på Københavns Rådhus under kommunalvalget i 2017. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Hvordan får man flere med anden etnisk baggrund til at stemme? Og hvordan hjælper man nytilkomne flygtninge med at falde til i kommunen?

Det er noget af det, som et integrationsråd kan rådgive kommunalpolitikerne om.

På landsplan har i alt 44 kommuner på nuværende tidspunkt et integrationsråd. Det viser en opgørelse fra Rådet for Etniske Minoriteter.

En af de kommuner, der ikke har et integrationsråd, er Glostrup. Årsagen er blandt andet manglende interesse fra borgere, der vil stille op, siger borgmester John Engelhardt(V).

- Vi har i flere omgange forsøgt at rekruttere medlemmer til sådan et råd, men desværre uden held.

Og selvom John Engelhardt ærgrer sig over, at det ikke har været muligt at stable et integrationsråd på benene, mener han ikke at kommunernes etniske minoriteter bliver overset.

- En del af dem er jo også medlemmer af vores politiske partier, og det er jo også en måde at både søge indflydelse på og være med til at få demokratiet til at fungere, siger borgmesteren.

Kommune: Interessen er væk

I Hillerød kommune har man valgt at nedlægge integrationsrådet. Det skyldes for højt fravær til rådets møder, siger byrådsmedlem Jamil Cheheibar (S).

- Vi havde en udfordring ved at holde møderne efter planen, så det vil sige at fraværet var for højt. Og så vi kunne mærke, at medlemmer har jo mistet en del interesse for deres arbejde.

Forkvinde i Rådet for Etniske Minoriteter, Halima El Abassi, mener, at det er ærgerligt, at under halvdelen af kommunerne har integrationsråd.

- Fordi integrationsrådene kan være med til at løfte en rigtig, rigtig vigtig opgave i forhold til hele integrationsspørgsmålet. Fordi de har fingeren på pulsen i forhold til, hvad det er, der sker ude i kommunen, mener hun.

Og ifølge Halima El Abassi giver det god mening i forhold til at styrke en kommunes integrationsarbejde.

- Det kan være i forhold til forebyggelse af negativ social kontrol. Det kan være altså i forhold til boligplacering af nyankomne flygtninge. Det kan være rigtig mange områder, man kan bruge de her integrationsråd, mener forkvinden.

Det er kommunalbestyrelserne, der beslutter, om man ønsker at have et integrationsråd.

Og Lars Larsen er enig i kritikken af de manglende integrationsråd.

- Det er et demokratisk underskud, og jeg synes, det er ærgerligt. Især set i lyset af, at især hovedstadsområdet har en meget stor andel af befolkningen med anden etnisk baggrund. Og jeg kan være bange for, om deres interesser og behov bliver tilstrækkeligt tilgodeset, siger han.

I Gladsaxe Kommune har der i flere år været et integrationsråd bestående af forskellige fagfolk, fortæller formand Farrukh Shahzad.

- Der er seks almindelige borgere fra kommunen, der sidder to flygtninge også, der sidder nogle fra skolerådet, boligforeninger, ssp-konsulenter og byrådspolitikere også.

Ifølge Farrukh Shahzad giver det rådet mulighed for at samarbejde på tværs af hele kommunen.

Rødovre: Råd kan få indvandrere til stemmeurnerne

Også i Rødovre Kommune har rådet været med til at sætte fokus integration, siger formand Lally Parwana.

- Rødovre Kommunes integrationsråd har en betydning, når vi tænker på samarbejde med forvaltninger og de etniske foreninger - plus selvfølgelig børn, der går i skolerne, institutioner samt også i idræt, siger hun.

Integrationsrådet er blandt andet med til at få flere borgere med etnisk baggrund til at stemme, når der er valg, siger Lally Parwana:

- Der har vi haft dialogmøder. Der har vi så fortalt folk med etnisk baggrund, hvorfor en stemme er vigtig for borgerne, afslutter hun.

Lars Larsen vurderer, at manglen på integrationsråd kan skyldes økonomi.

- Jeg tror, at der desværre er mange kommuner, som har gjort nogle dårlige erfaringer med at have et integrationsråd. Og hvis man ikke tydeligt kan se værdien, så er det måske et af de områder, hvor man sparer, vurderer han.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk