Kommuner fastholder at tilbyde permanente boliger til flygtninge - selvom de ikke længere behøver

Boligerne er vigtige for integrationen, mener de blandt andet i Gladsaxe Kommune.

Knap 200 flygtninge vandrer på Sydmotorvejen ved Rødby i september 2015. Når flygtninge i dag skal tilbydes en bolig, er det ikke længere et krav, at den skal være permanent. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Selvom det fra 1. marts i år ikke længere var et krav at tilbyde flygtninge en permanent bolig, men derimod en midlertidig bolig, som for eksempel på et hostel, så fastholder en række kommuner stadig tilbuddet.

Alene i hovedstadsområdet har mindst syv kommuner valgt at fastholde tilbuddet om permanente boliger.

En af dem er Gladsaxe kommune. Her forventer man, at tage imod 11 flygtninge i løbet af i år. Dem vil kommunen gerne give bedre muligheder, lyder det.

- Når man har ro i forhold til sin boligsituation, er det nemmere enten at være i uddannelse eller i beskæftigelse, siger næstformand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kristine Henriksen (S).

Selvom lovændringen er lavet for at give udtryk for, at flygtninge kun er i Danmark på et midlertidigt ophold, skal de stadig tilbydes et ordentlig sted at bo, mener de i Gladsaxe Kommune.

- Når man har så få flygtninge, der kommer til, hvorfor så have dem parkeret et eller andet sted, som ikke har ordentlige forhold, fremfor at sørge for, at de får en bolig og hurtigere kommer ud i beskæftigelse, siger Kristine Henriksen.

Minister bakker op

Loven blev i sin tid stemt igennem - som en del af en større udlændingepakke - af den daværende regering med Venstre, Konservative, Liberal Alliance samt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Selvom Socialdemokratiet stemte for lovforslaget, møder tiltaget fra kommunerne opbakning hos udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye (S).

- Jeg synes, det er helt fint, at kommunerne gør det. For os var det vigtigste, at kommunerne fik noget mere spillerum og noget mere fleksibilitet, når de skulle indkvartere flygtninge, siger han.

På den anden side af det politiske spektrum er man ikke enig i kommunernes prioritering. Hos Dansk Folkeparti mener man, at loven blev lavet for at tydeliggøre, at flygtninge er her midlertidigt.

- Det er stadig det overordnede mål, at man skal vende hjem, så snart der er mulighed for det, siger udlændingeordfører Pia Kjærsgaard (DF).