Kriminelle og patienter side om side på psyk: Victoria blev seksuelt krænket

Almindelige patienter i psykiatrien bliver flere steder indlagt sammen med kriminelle.

Da Victoria Wolsing Jensen for to år siden var indlagt på en psykiatrisk afdeling, hun oplevede, at personalet ikke havde tid, afdelingen var utryg, personalet blev udsat for vold og hun blev seksuelt krænket af en anden indlagt.

Alt sammen, fordi afdelingen, hvor Victoria Wolsing Jensen var indlagt, også var en retspsykiatrisk afdeling, hvor flere af patienterne i sengene ved siden af hende havde en kriminel baggrund.

- Det påvirkede min psyke rigtig meget, fordi man kunne høre al den uro, der var på afdelingen. Jeg kunne gå hen og få det helt dårligt, fortæller Victoria Wolsing Jensen.

Næsten hver 10. sengeplads på de almene psykiatriske afdelinger i Region Hovedstaden bliver optaget af retspsykiatriske patienter, skriver den digitale avis Zetland i dag i samarbejde med Fagbladet FOA.

Og det har store konsekvenser for de andre indlagte.

- Det var hårdt, fordi de havde nogle andre udfordringer, end vi andre havde. De var meget udadreagerende og voldelige. De truede personalet og slog og skubbede dem, fortæller Victoria Wolsing Jensen og forsætter:

- Jeg havde brug for, at der var ro på afdelingen, og at der var trygge rammer. Jeg var utryg på afdelingen.

Seksuel krænkelse gav kun en reprimande

Hos landsforeningen for psykisk sundhed, Sind, er formand Knud Kristensen helt enig i, at de indlagte med en kriminel baggrund har brug for en anden og mere krævende behandling:

- De er der, fordi de har begået vold eller laver trusler, og det vil i givet fald gå udover medpatienterne. Man skal sørge for, at det ikke sker, men det kan man ikke altid være sikker på, siger han.

En aften gik det ud over Victoria Wolsing Jensen. Hun og en anden patient blev seksuelt krænket af en kriminel indlagt.

- Der var en dreng, som var indlagt, fordi han havde lavet seksuelle overgreb. Han endte med at stå og lege med sig selv foran mig og en af de andre patienter, fortæller hun.

Men på trods af, at det langt fra er en optimal oplevelse, når man er i behandling med en psykisk lidelse, så fik den blottende dreng ikke andet end en reprimande:

- Det var sent om aftenen og ude på gangen, så jeg kunne ikke gøre andet end at sige det til personalet, og så snakkede de med ham. Og det var sådan set det, fortæller Victoria Wolsing Jensen.

Hendes generelle ophold på afdelingen var præget af de retspsykiatriske patienter, som rent juridsk kommer foran i køen, når det gælder indlæggelse på psykiatriske afdelinger.

- Det var ikke så rart, også fordi personalet brugte så meget tid på patienterne med en kriminel baggrund. Vi mistede personaletid, fordi de brugte så meget tid på dem, fortæller hun.

Facebook
Twitter