Kristina fra skolebestyrelsen må bestemme Lejres velfærdspolitik

Et nyt udvalg som består af både borgere, politikere og lokale erhvervsdrivende skal give borgerne mere indflydelse på lokalpolitikken.

Politikken skal flyttes fra politiske udvalg og ud blandt borgerne, mener man i Lejre Kommune. (Foto: Axel Schütt © Scanpix)

Det skal ikke kun være politikerne, der bestemmer, hvordan kommunen skal prioritere pengene til for eksempel ældrepleje, børnehaver og naturområder.

Det mener man i Lejre Kommune, hvor man har nedsat et politisk udvalg, der består af både borgere, politikere, frivillige foreninger og erhvervsdrivende.

Tanken er at flytte debatten ud af det lukkede politiske rum, lyder forklaringen fra borgmester Carsten Rasmussen (S).

- Vi vil gerne have en bred diskussion om, hvor kommunen skal udvikle sig hen. Der sidder mange borgere rundt omkring, der har gode ideer til, hvordan vi kan løfte kommunens opgaver på en anden måde, siger han.

I alt er der 17 medlemmer i det såkaldte Kernevelfærdsudvalg, hvoraf otte er borgere og repræsentanter for frivillige foreninger.

Et af medlemmerne er Kristina Garth-Grüner, som er skolebestyrelsesformand i Lejre. Hun mener, at hvis man er utilfreds med noget, skal man ikke bare sidde og brokke sig, men bidrage.

- Hvis man gerne vil have ændret noget, så bliver man nødt til at gå ind i kampen og komme op med en bedre løsning, siger hun.

I dag holder man i Lejre det første af en række arbejdsdage, hvor alle de borgere, der har lyst, kan være med til at finde løsninger på de problemer, de synes, der er i kommunen.

Også i blandt andet Fredensborg, Gentofte og Ikast-Brande har man i løbet af de seneste år gjort sig gode erfaringer med borgerinddragelse.

Den inkluderende tilgang er til gavn for både politikere og borgere, vurderer Kristina Krüger Hansen, som er ph.d.-studerende ved Roskilde Universitet, hvor hun forsker i lokalpolitikeres rolle i lokaldemokratiet.

- Når borgerne bliver inddraget, får de en helt anden kanal ind i de politiske beslutningsprocesser, og politikerne bliver mere opdaterede på, hvad borgerne ønsker sig, og hvilke bekymringer de har, siger hun.

Hun har forsket i flere forskellige kommuners brug af borgerinddragelse, og selvom det varierer, hvor meget indflydelse borgerne reelt får, så er det som udgangspunkt godt for lokaldemokratiet, vurderer hun.

- Politikudviklingen i kommunerne er meget centreret omkring politikere og embedsmænd, så derfor kan der være behov for at række ud til nogle andre aktører, siger hun.

Facebook
Twitter