Lægemangel: Stor forskel på om plejehjem har læger fast tilknyttet

Det kan forbedre de ældres sundhedstilstand, når de jævnligt bliver tilset af en læge. Men i flere kommuner er det en udfordring at få læger til at søge stillingen som plejehjemslæge.

Når en læge jævnligt tilser de ældre på plejehjemmene styrker det både de ældres helbred og samarbejdet mellem læge og plejepersonale. (Arkivfoto) (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Det kan betyde færre indlæggelser og reducere brugen af medicin, hvis et plejehjem har en læge fast tilknyttet, der kan tilse de ældre en gang om ugen.

Men det er ikke lige let at få lægerne med på den idé i alle 98 kommuner.

Kommunerne blev ellers tilbage i 2016 opfordret til at indfase ordningen, hvor en praktiserende læge fra nærområdet bliver tilknyttet fast til et af kommunens plejecentre.

Men i flere kommuner oplever man, at det er svært at få besat stillingerne som plejehjemslæge.

Det viser en rundringning, P4 København har lavet til de kommuner i hovedstadsområdet, hvor der mangler læger. Kommuner som Hillerød, Gladsaxe og Hvidovre har endnu ikke fast tilknyttede læger på alle deres plejecentre.

Det er især travlhed og mangel på tid og overskud, der gør, at lægerne holder igen med at søge stillingerne. Samtidig er tildelingen af mange nye patienter også en udfordring.

Det siger Karin Zimmer, praktiserende læge i Hørsholm og formand for Praktiserende Lægers Organisation Hovedstaden (PLO).

- Hvis man allerede er glad og tilfreds med at tilse de patienter, man har haft i mange år, så er det ikke sikkert, at det er noget, man vil sige farvel til, siger Karin Zimmer.

plejehjem, hvor der ikke er tilknyttet en eller flere faste læger, beholder den enkelte beboer i stedet sin egen læge.

- Det betyder jo, at man bruger rigtig meget tid på at køre ud til flere forskellige plejehjem, forklarer Karin Zimmer.

Hun mener, at der brug for at kommunerne gør det mere attraktivt for lægerne at blive fast tilknyttet et plejehjem.

- Man kunne tage en snak med lægerne i kommunen om, hvad der skal til, for at de vil begynde at søge de her stillinger, siger Karin Zimmer.

En høj prioritet i kommunerne

Tilbage i 2016 indgik KL, Danske Regioner og Staten en aftale med PLO om gradvist at implementere ordningen, hvor praktiserende læger bliver fast tilknyttet et plejecenter i nærområdet.

Ordningen er finansieret af satspuljemidler, og efter planen skal den omfatte samtlige plejecentre ved udgangen af 2019.

En af de kommuner, som har svært ved at få lægerne til at søge stillingen som plejehjemslæge, er Hillerød. Her har man indført ordningen på to ud af kommunens seks plejecentre.

Men der er ikke nogen, der søger de sidste stillinger, siger Christina Thorholm (R), der er formand for kommunens sundhedsudvalg.

- Vores læger er pressede på opgaver, og det gør nok, at de ikke kan overskue at få lige netop dén type opgave oveni, forklarer hun.

Og det ærgrer Christina Thorholm, for kommunen har allerede gode erfaringer fra de to plejecentre med faste læger.

- Mængden af medicin er reduceret, og samarbejdet mellem læger og plejepersonale er blevet forbedret. Det hører vi fra begge parter, siger Christina Thorholm.

Hun bakkes op af Morten Gjerskov (A), der er formand for sundheds- og omsorgsudvalget i Roskilde, hvor de har haft stor succes med at have faste læger på kommunens plejecentre.

Her har alle 11 plejecentre en fast tilknyttet læge.

- Det, at de ældre kan blive tilset jævnligt, betyder utrolig meget. Det gør, at lægen kan forebygge sygdomsforløb, fordi de tidligt opfanger symptomer hos de ældre, siger Morten Gjerskov.

På landsplan er ordningen fuldt implementeret i 11 procent af kommunerne på nuværende tidspunkt, skriver KL i nyhedsbrevet Momentum.