Lene måtte flytte kommune for at komme i fleksjob: Kritisk jobcenterrapport er en lettelse

Rapporten over Københavns Kommunes jobcenter konkluderer blandt andet, at borgerne skal inddrages mere i deres sager.

Lene Romer Halby er i fleksjob 15 timer om ugen efter lang kamp. (Foto: privat foto)

- Det er fantastisk, at rapporten peger på alle de ting, som vi borgere også har oplevet, og som vi ikke har kunne komme igennem med.

Sådan lyder det fra Lene Romer Halby, der måtte flytte ud af Københavns Kommune for at komme i fleksjob 15 timer om ugen.

Lene Romer Halby har i længere tid rettet skarp kritik mod Københavns Kommunes system og behandling af borgerne. Men nu er problemerne om mangel på empati over for borgerne, arbejdspres og for høje krav til dokumentation blevet belyst i en ny rapport, og det er hun meget begejstret for:

- Det betyder rigtig meget for alle os, der har mødt det her system. Vi har belyst problemerne rigtig mange gange, og prøvet at råbe politikerne og forvaltningen op, men vi er blevet affejet hver gang med, at der er ikke noget om snakken.

Lene Romer Halby anmodede Københavns Kommune om fleksjob i 2016, efter et falduheld i 2010. Inden da havde hun gennemgået 11 operationer.

Kommunen gjorde det ikke muligt for hende at få et fleksjob inden for sit eget fag. De ønskede nemlig, at hun skulle afprøves i andre fag først, som kunne gøre det muligt at få hende i et fuldtidsjob. Men det er et stort problem at blive kastet rundt i systemet på den måde, mener Lene Romer Halby.

- Det handlede kun om at fastholde mig i systemet på en lavere ydelse end at sende mig i fleksjob. Det handlede ikke om mig og mine arbejdsopgaver, siger hun.

Den nye rapport kommer efter store protester af Københavns Kommunes jobcenters tildeling af både førtidspension og fleksjob.

Konklusion lyder, at der er for høje krav til dokumentation, for mange sager per sagsbehandler og borgerne i højere grad skal inddrages i deres sager og mødes med større empati.

Og det er især den sidste del med større empati for borgerne, som Lene Romer Halby var vred over i hendes egen sag med kommunen.

- Der var på intet tidspunkt i de tre år, jeg var på sygedagpenge, at der var nogle, der spurgte, hvordan jeg havde det, hvad jeg havde lyst til, eller hvad man kunne gøre for mig, siger hun og fortsætter med:

- Jeg blev mødt med nedladenhed, kontrol og arrogance. Det var forfærdeligt at møde mennesker, der kun ville systemet. De ville slet ikke mig.

Systemet skal ændres

Lene Romer Halby håber på, at rapporten bliver en øjenåbner for politikerne og beskæftigelsesforvaltningen i København.

- Jeg håber på, at der kommer en kulturændring i kommunens beskæftigelsesforvaltning. Man skal have en helt anden dagsorden for, hvordan kulturen skal være, og det er helt oppe fra toppen og ned til bunden.

Og derudover er håbet også, at medarbejderne i kommunen vil lytte mere til borgerne og så lade lægefaglige vurderinger veje tungere.

- Jeg håber også, at man begynder at lytte til borgerne ude på jobcentrene, og at man overlader det at være læger til lægerne, for det gør man ikke i dag. I beskæftigelsessystemet i København virker det som om, man ved bedre end dem.

Hos Københavns Kommune erkender man, at det ikke er godt nok, sådan som det kører i jobcenteret nu.

- Der er jo en tydelig sammenhæng mellem det pres, der har været på sagsbehandlerne og så den nogle gange lidt mangelfulde service vi har ydet over for borgerne, siger Cecilia Lonning-Skovgaard, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i København.

- Jeg vil med rapporten i hånden mødes med det politiske udvalg, og så bede om at få udviklet en handleplan, så vi hurtigst muligt kan få rettet op på de kritikpunkter, som rapporten rejser, siger hun.

Facebook
Twitter