Markant flere flygtninge kommer i arbejde

På fem år er antallet af flygtninge i arbejde steget fra 19 til 27 procent i hovedstadsområdet. Samme tendens ser man på landsplan.

Rengøringsjob, arbejdsmand, servicemedarbejder og opvasker. Det er nogle af de jobs, der har fået flere flygtninge i arbejde. (Foto: Thomas lekfeldt © Scanpix)

Flygtninge finder i stigende grad job. Det viser nye tal fra Dansk Arbejdsmarkedsrekruttering.

På landsplan er antallet af flygtninge, som er beskæftiget og ikke modtager offentlige tilskud de sidste fem år steget fra 14 procent til 22 procent.

Det skyldes i høj grad, at beskæftigelsen i landet er på sit højeste og derfor har virksomhederne både flere jobs til flygtninge, men også mere overskud.

Det vurderer Sten Nielsen, der er underdirektør i Dansk Industri.

- Den fremgang der er i landet, smitter helt klart positivt af, også på flygtningenes mulighed for at få et arbejde, siger han.

I hovedstadsområdet er andelen af flygtninge, der er kommet i arbejde endnu højere. Her er der sket en stigning fra 19 procent til 27 procent.

En af dem der gerne hyrer flygtninge til sin virksomhed er Laila Pawlak, direktør i SingularityU Nordic.

- Vi arbejder i en international verden, og har medarbejdere fra 13 forskellige nationaliteter, så for os er det en supergod og meget effektiv løsning, siger hun.

Hendes oplevelse er, at de flygtninge hun har ansat er enormt engagerede og er virkelig glade for at have et arbejde.

- Vi oplever at de er enormt høflige og spreder en supergod energi, og det skal man ikke underkende værdien af, siger hun.

Jobcentre har stor andel i succesen

Forklaringen på fremgangen skal især også findes i et forbedret arbejde på jobcentrene, der er blevet bedre til at få flygtninge i arbejde, siger Sten Nielsen, underdirektør i Dansk Industri.

- Der er blevet taget nogle rigtig fornuftige træk i forhold til at få flygtninge i job, og det er også det, der er medvirkende til, at de klarer sig bedre på arbejdsmarkedet i dag, siger Sten Nielsen.

Også Dansk Arbejdsgiverforening er begejstret over stigningen.

- De kommer med nye kræfter som der er brug for ude i virksomhederne, siger Rasmus Brygge, der er chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening.

Han peger på vigtigheden for flygtninge i at have et job, for at lære den danske sprog.

- De kan arbejde på lige fod med mange andre danskere, og så kan de lære det danske sprog hen ad vejen, især når man er på en arbejdsplads, siger han.

Facebook
Twitter