Minister: Togkaos på kystbanen slutter til december

Togtrafikken mellem Danmark og Sverige skal køre rettidigt om tre måneder, siger minister

Pendlerne på kystbanen har kigget langt efter en stigning i antallet af rettidige tog, men nu sætter transportministeren deadline for en mere præcis togdrift. (Foto: René Strandbygaard © DSB)

I årevis har pendlerne på kystbanen kunnet kigge langt efter tog til tiden, men nu bebuder transportminister Hans Christian Schmidt (V) nye tider. Til december kan pendlerne forvente bedre rettidighed på Kystbanen.

Beregninger fra Øresundskomiteen viser, at andelen af forsinkede tog mellem Danmark og Sverige er steget siden 2012.

Alene i år er hvert syvende tog mod Sverige forsinket, viser Øresundskomiteens beregninger, og helt galt stod det til i sommer, da mere end hvert femte tog ikke ankom til tiden.

Løsninger skal være klar om tre måneder

Transportminister Hans Christian Schmidt erkender, at der er massive udfordringer på togstrækningen, men der er en løsning på vej til december, siger han.

- Det kan blive betydeligt bedre, end det er i dag. Men det sker først til december, når DSB overtager driften fra DSB Øresund, siger han og peger på, at med overtagelsen kommer der ny køreplan, som han forventer at DSB kan overholde.

- Det har den fordel, at man kan tage tog ud, der ikke dur og sætte andre tog ind, fordi driften på Kystbanen kommer til at indgå i en større helhed under DSB. siger han og hentyder til, at strækningen i øjeblikket er udliciteret og drives af DSB Øresund.

Trafik bliver bedre, når DSB overtager

Pendlerne må dog væbne sig med tålmodighed. For på trods af, at ministeren har besluttet at samle parterne til et månedligt møde for løbende at finde løsninger, så erkender han, at der ingen mirakelkur findes, så længe DSB Øresund driver togdriften mellem Danmark og Sverige.

- Det her bliver først rigtig godt, når vi kommer frem til december, hvor DSB overtager. Der har jo været problemer med det her i lang tid, og i de sidste tre år er det blevet værre og værre. Det kan jeg jo selv se på tallene. Men til december bliver det bedre. Det er det, man skal indstille sig på, siger han.

Strækningen blev udliciteret for godt 10 år siden. Det skal dog være slut, og til december overtager DSB altså strækningen uden en forudgående udbudsrunde. Alene på dansk side tager 90.000 personer dagligt toget, og regner man svenskerne med, har DSB Øresund dagligt 200.000 passagerer.