Mødrehjælpen får opbakning til selv at søge 18 urørte millioner kroner

Københavnsk borgmester støtter forslaget om, at organisationer skal kunne søge satspulje-penge udenom kommuner.

Organisationer skal selv kunne søge penge fra regeringens satspuljemidler, mener Mødrehjælpen, der hjælper udsatte og voldsramte kvinder og familier. Københavns socialborgmester er enig. (© Colourbox)

Det er en god idé, at organisationer som Mødrehjælpen kan søge penge direkte hos regeringens satspuljer uden at skulle involvere kommunen først.

Det siger socialborgmester i København, Jesper Christensen (A), til Mødrehjælpens forslag om at kunne søge pengene selv.

Organisationen står sammen med to andre til misse godt 18 millioner kroner, fordi ingen kommune ønsker at søge pengene, der er øremærket hjælp til voldsramte familier. Pengene skulle ellers bruges i 2015, men da de 18 millioner kun kan søges af kommuner, som selv vil betale 25 procent af udgifterne, står pengene altså stadig uberørte hen.

- Der er steder, hvor det ville give mening at søge penge fra organisationers side uden kommunal medvirken, siger Jesper Christensen.

København sprang fra

I første omgang ville Københavns Kommune gerne søge den satspulje, som organisationerne Mødrehjælpen, Dialog Mod Vold og LOKK kunne have fået del i.

Men fordi kommunerne selv skal finansiere 25 procent af projektet, som de søger satspuljemidler til, har København droppet ansøgningen igen. Det ville have gået ud over prioriteringen af andre projekter, som kommunen så ikke ville have penge til, fortæller Jesper Christensen.

Det frustrerer Mødrehjælpens direktør, Mads Roke Clausen:

- Problemet er, at det er kommunerne, der har nøglen til pengene. Løsningen er, at vi på lige fod med kommunen kan søge pengene, og så vil vi rigtig gerne samarbejde, mener Mads Roke Clausen fra organisationen, der hjælper udsatte og voldsramte kvinder og familier.

Penge risikerer at fryses inde

Hvis organisationer selv kunne søge om penge fra regeringens satspulje, ville man undgå, at pengene risikerer ikke at blive fordelt.

I tilfældet med puljen til voldsudsatte og voldsudøvere mener Mødrehjælpen, at kommuner holder sig tilbage med at søge penge:

- Otte ud af ti kvinder, der kommer hos Mødrehjælpen, har aldrig fortalt om deres situation på kommunen. Så kommunerne ser kun toppen af isbjerget, og så har de logisk nok en mindre tilskyndelse til at kunne søge pengene, siger direktør i Mødrehjælpen, Mads Roke Clausen.

Facebook
Twitter