Mulige lovbrud og manglende styring: Det siger redegørelse om fejlslagen byprojekt

Frederikssund Kommune begik flere fejl i sagen om Vinge Centrum, viser intern redegørelse.

Kommunens interne redegørelse om Vinge Centrum peger også på, at flere dele af aftalen kan være i strid med loven. (Foto: Henning Larsen Arkitekter og Tredje Natur. © Henning Larsen Arkitekter og Tredje Natur.)

En aftale, der formentlig ikke var lovlig efter udbudsreglerne og en kommune, der underskrev en aftale, før de havde gennemlæst den. Det er bare nogle af de problemer, som Frederikssund Kommune beskriver i en intern redegørelse om hele forløbet for det kuldsejlede byprojekt Vinge Centrum.

Det erfarer P4 København.

Sagen om byprojektet Vinge Centrum bliver kaldt usædvanlig af kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.

- Jeg kan ikke komme i tanke om tilsvarende sager, siger han.

- Man skal som kommune undersøge og oplyse en sag tilstrækkeligt, og det gælder især i en sag, som kan koste en kommune mange millioner, siger Roger Buch.

P4 København erfarer, at der i redegørelsen blandt andet står følgende:

  • Kommunen blev allerede i juli 2017 klar over, at tildelingsaftalen mellem Frederikssund Kommune, MT Højgaard og AP Ejendomme om at bygge Vinge Centrum var sat sammen så ”kommunen skulle bære størstedelen af de økonomiske risici", står der.

  • Frederikssund Kommunes advokatfirma Nielsen Nørager vurderede, at flere dele af tildelingsaftalen ikke var lovlig efter udbudsreglerne.

  • Frederikssund Kommune skulle have haft en stærkere intern organisation, og kommunen havde ikke styringen over projektet.

  • Kommunen fik først adgang til det 1.600 siders lange dokument, som tildelingsaftalen fyldte, en uge før kontrakten skulle underskrives.

  • Ingen i forvaltningen nåede at sætte sig ind i aftalen, før den blev underskrevet – herunder heller ikke borgmester John Schmidt Andersen (V).

  • Det var Frederikssund Kommunes kommunaldirektør Ole Jacobsen, der havde det formelle ansvar for Vinge Centrum.

  • Advokatfirmaet Horten, der har rådgivet kommunen i sagen om Vinge Centrum, tilbyder at tilbagebetale 8,75 millioner kroner til Frederikssund Kommune.

  • Per Bendix, ejer af Bendix Consult, der også rådgav kommunen i sagen om Vinge Centrum, tilbyder at tilbagebetale lidt under 700.000 kroner. Forvaltningen har indstillet, at kommunen ikke godtager dette beløb.

Redegørelsen diskuteres på byrådsmøde i Frederikssund byråd onsdag aften.

Hverken borgmester John Schmidt Andersen (V) eller kommunaldirektør Ole Jacobsen har ønsket at udtale sig, da der er tale om et lukket punkt på dagsordenen, oplyser de.

Heller ikke advokatfirmaet Horten har ønsket at udtale sig i sagen om tilbagebetaling af de 8,75 millioner kroner, men skrev d. 28. januar til P4 København, at de "ligesom kommunen er rigtig kede af, at det ønskede resultat endnu ikke er nået, og at de også derfor er åbne for en dialog med kommunen om, hvilken betydning det manglende resultat skal have for honoreringen".

Facebook
Twitter