Naboer i oprør: Byggeri i Vinge vil ødelægge skolevej, udsigt og udvikling

Borgerne er stærkt utilfredse med et nyt byggeprojekt i det skandaleramte Vinge.

Rasmus Olesen og Kenneth Løvholt er nogle af de naboer i lokalområdet, der er stærkt utilfredse med placeringen af fællesmagasinet syd for den kommende S-togsstation i Vinge i Frederikssund. (Foto: Kathrine Ejdum og Slot- og Kulturstyrelsen © (c) DR)

Kenneth Løvholt og Rasmus Olesen bor begge i landsbyen Snostrup i Frederikssund. Hvis de vil gå en tur i den omkringliggende natur, kan de gå ad den cykelsti, som børnene fra områdets landsbyer cykler ad i skole.

Men fremover bliver cykelstien blokeret, og et grønt område på størrelse med otte fodboldbaner skal bruges til at bygge et fællesmagasin, hvor dansk kulturarv skal opbevares.

Fællesmagasinet kommer til at fylde i landskabet med sin grå facade, op mod 15 meters højde og hegn rundt om det 5,8 hektarer store areal. Og placeringen syd for den kommende S-togsstation i det stormomsuste byudviklingsprojekt Vinge har fået naboerne i området på benene.

Naboer: Naturværdien forsvinder

Placeringen får massiv kritik fra en lang række naboer - blandt andre Kenneth Løvholt og Rasmus Olesen. Kritikken har medført et borgermøde, ivrig debat, underskriftsindsamling og høringssvar til kommunens politikere.

- Der er noget naturværdi, som forsvinder. Der er mange, der bruger området til at gå tur, til at løbe og så til almindelig trafik på cykelstierne, siger Kenneth Løvholt.

Fællesmagasinet, som Slots - og Kulturstyrelsen står bag, skal bruges til opbevaring af kulturarv fra Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet. (Foto: Tegning af det nye fællesmagasin tegnet af Gottlieb Paludan Architects © Tegning af det nye fællesmagasin tegnet af Gottlieb Paludan Architects)

Naboerne er blandt andet trætte af, at fællesmagasinet skal ligge, så den blokerer en cykelsti, som er den primære vej for gående og cyklister – herunder især skolebørn.

De undrer sig over, at den skal ligge i et område, der oprindeligt var tænkt som grønt område og boligområde frem for i et af kommunens erhvervsområder. Mange ærgrer sig også over, at udsigten bliver skæmmet af det enorme bygningsværk, der er lagt op til.

- Det, der kommer nu, er jo ikke en by, men et industrikvarter med en stor lagerhal. Så alle de fine tegninger, der var af blandet bebyggelse og indretning, forsvinder, og det samme gør det grønne område, som faktisk skulle ligge der, hvor man nu vil placere en lagerhal, mener Kenneth Løvholdt.

Også Rasmus Olesen, der bor et par hundrede meter væk fra det planlagte byggeri, undrer sig.

- Fællesmagasinet risikerer at blive en stopklods for udviklingen og projektet Vinge. Vi vil rigtig gerne have Vinge, men vi vil ikke have, at vores politikere smadrer det, siger Rasmus Olesen.

Kenneth Løvholt og Rasmus Olesen fortæller om bygningens placering:

Borgmester anerkender kritik

Tilbage i 2017 kollapsede drømmen om en ny by med op mod 20.000 indbyggere, da kontrakten om Vinge og Vinge Centrum mellem kommunen og investorerne faldt til jorden.

Siden har Frederikssund Kommune kæmpet med at genvinde tilliden til Vinge og med at få gang i byprojektet. De visioner blev senest mødt af modstand i efteråret, da det viste sig, at der ikke var nogen, der havde budt på det nyudbud, som byens politikere havde håbet ville sætte gang i byggerierne i Vinge.

Det er dog lykkes at få gang i etableringen af en S-togstation, der skal sikre offentlig transport til området.

Et af de projekter, der trods modgangen i Vinge, stadig har været i live, er ideen om at placere et kommende fællesmagasin i området. Det er Slots – og Kulturstyrelsen, der køber grunden og skal stå for magasinet, hvor der skal opbevares genstande fra Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. Kort før jul vedtog Frederikssunds politikere at sende lokalplanen for fællesmagasinet i høring.

Men planen møder altså massiv kritik fra naboerne.

Og det forstår byens Venstre-borgmester John Schmidt Andersen godt.

- Kritikken skal man da anerkende, og jeg tænker, at det er naturligt, at man lurer lidt på det, når der kommer noget nyt, siger John Schmidt Andersen.

Placeringen af fællesmagasinet er valgt tilbage i 2016, hvor kommunen lavede en betinget købsaftale med Slots - og Kulturstyrelsen, men det er først nu, at lokalplanen er i høring og har sat sindene i kog.

Men der har været mange krav til, hvor fællesmagasinet kunne placeres.

- Der blev stillet meget høje krav til bygning og placering i forhold til for eksempel klimasikring, adgangsforhold og nærhed til station og rigtig mange andre ting, forklarer John Schmidt Andersen, der holder fast i placeringen af fællesmagasinet, trods kritikken.

Han tror - modsat kritikerne - godt på, at fællesmagasinet kan få en positiv betydning for udviklingen i Vinge.

- Dets formål og de aktiviteter, der vil komme til at være, indgår fint i den fremadrettede udvikling af Vinge by, siger borgmesteren.