Ny brist i Sundhedsplatformen: Fejl i medicinoplysninger hos 2.310 patienter

Dybt problematisk at man ikke kan stole på oplysninger fra it-systemet, mener læger og sygeplejersker.

Det kan ikke udelukkes, at fejlen har ført til, at patienter har fået forkerte doser medicin. (Foto: © Linda Kastrup, Scanpix)

En fejl i it-systemet Sundhedsplatformen betyder, at der har stået forkerte oplysninger i Det Fælles Medicinkort hos 2.310 patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Medicinkortet bruges af læger, sygeplejersker og sundhedspersonale til at orientere sig i, hvilket og hvor meget medicin en patient skal have.

Fejlen betyder, at ordinationer har fremgået dobbelt på medicinkortet. Det drejer sig blandt andet om kræftmedicin, fremgår det af en skriftlig orientering fra de to regioner.

Forkerte oplysninger ødelægger tillid til systemet

Det er dybt problematisk, at der er fejl i de oplysninger, som sygeplejerskerne bruger til at udlevere den korrekte medicin til patienterne, siger Ulla Birk Johansen, der er kredsformand for sygeplejerskerne i Kreds Sjælland.

- Jeg bliver meget rystet. Jeg bliver urolig på sygeplejerskernes vegne, for de har brug for arbejdsredskaber, der understøtter patienternes sikkerhed. Men jeg bliver også urolig på patienternes vegne, for de skal kunne stole på de ordinationer, de får i sundhedsvæsenet, siger Ulla Birk Johansen.

Det er over fire år siden, it-systemet Sundhedsplatformen blev taget i brug på de første hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og det er langt fra første gang, der er problemer med kommunikationen med Det Fælles Medicinkort.

- Det er foruroligende, at vi ikke kan stole på de systemer, som vi nu har haft et par år, siger Ulla Birk Johansen.

For Jacob Rosenberg, der er læge på Herlev Hospital og regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden for De Konservative, er der ikke meget tillid tilbage til systemet.

- Den (tilliden, red.) ligger på et meget lille sted. Det her er endnu en ny fejl, der opstår ud af det blå, og det giver en enorm utryghed for personalet og patienterne, siger han.

Region: Ingen patienter burde være i fare

Risikoen for, at den aktuelle fejl har ført til, at nogle patienter har fået mere medicin, end de burde, er ikke stor, lyder vurderingen fra Thomas Houe, der er sundhedsfaglig vicedirektør i det Akutte Patientsikkerhedsteam hos Region Hovedstaden og Region Sjælland.

- Medicinen er udleveret korrekt fra hospitalet, og doseringen på medicinæsken står korrekt. Det er kun i det Fælles Medicinkort, at det står forkert, siger han.

Risikoen opstår, i de situationer, hvor ansatte på plejehjem og institutioner udleverer medicin til en borger, siger han.

- I de tilfælde, hvor det er andre end patienten selv, der hælder medicinen op, kan man ikke udelukke, at det foretages efter det, der står i det Fælles Medicinkort. Og så er der en potentiel risiko for, at der administreres, så der indtages dobbelt dosis af medicinen, siger han.

En del af de ordinationer, der er optrådt dobbelt i medicinkortet, er kræftmedicin, hvor en dobbeltdosis kan være farlig.

- Derfor er det selvfølgelig vigtig for os at være sikre på, at der ikke er sket fejl. Vi anser risikoen for at være beskeden, men vi bliver selvfølgelig nødt til at være helt sikre, siger Thomas Houe.

Derfor er regionerne nu i gang med at fastlægge, hvilke patienter, der har fået ordineret for meget medicin i deres medicinkort og kontakte dem, der bør have besked.

Fejlen berører patienter, der har fået ordineret medicin fra hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland i dagene 16. - 23. juli.

Ved en fejl stod der tidligere, at Jacob Rosenberg er fra Liberal Alliance. Han er fra De Konservative, og det er nu rettet.