Ny kritik af udskældt forvaltning: Medarbejdere bruger kun godt halvdelen af arbejdstiden på byggesager

Sagsbehandlerne i Københavns teknik- og miljøforvaltning skal bruge mere tid på at behandle byggesager, lyder det i kommunens interne revision.

I snit bruger de 167 medarbejdere i Center for Bygninger 54 procent af arbejdstiden på at behandle byggesager, mens 46 procent af arbejdstiden går med andre opgaver, fremgår det af revisionens gennemgang. (Foto: Sofie Mathiassen © Scanpix)

Medarbejderne i teknik- og miljøforvaltningen i København bruger for lidt tid på at behandle byggesager og for meget tid på andre ting. Sådan lyder vurderingen fra København Kommunes interne revision efter en gennemgang af udregningerne bag byggesagsgebyrerne, der for nyligt viste sig at være for høje.

I snit bruger de 167 medarbejdere i Center for Bygninger 54 procent af arbejdstiden på at behandle byggesager, mens 46 procent af arbejdstiden går med andre opgaver, fremgår det af revisionens gennemgang.

Blandt andet registrerede byggesagsbehandlerne sidste år 20.000 timer på aktiviteter, der ikke kan aflæses, fremgår det af en aktindsigt i tidsregistreringen.

Det er for lidt tid på sagsbehandling, mener revisionen, der vurderer, at medarbejderne som minimum bør bruge 70 procent af arbejdstiden på byggesager.

Også professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh undrer sig over, at sagsbehandlerne kun bruger lidt over halvdelen af arbejdsdagen på det, der er deres primære opgave.

- Det er et uhørt lavt timetal, der bliver brugt på kerneopgaven. Der vil altid gå noget tid med interne møder, kurser, læse nyhedsbrev og den slags ting, men i sagsbehandlende aktiviteter skal man simpelthen være produktiv 70 procent af tiden.

Ved rutinepræget arbejde, som ikke kræver meget efteruddannelse og interne møder, kommer man typisk op på 85 procent effektiv arbejdstid, påpeger professoren.

Politikere stiller krav til effektivitet

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) peger på flere årsager til, at medarbejderne bruger næsten halvdelen af arbejdstiden på andet end byggesagsbehandling. Blandt andet efteruddannelse, forklarer hun.

- Vi prioriterer efteruddannelse, fordi det er med til at øge kvaliteten af vores sagsbehandling og undgå fejl, men det tæller ikke med som sagsbehandling, siger hun og fortsætter:

- Vi har også valgt at have et såkaldt dialogteam, hvor borgere og virksomheder kan ringe og få rådgivning, inden de ansøger om en byggetilladelse, og det påvirker også den tid, medarbejderne bruger på sagsbehandling.

Men med det nuværende tidsforbrug er byggesagsbehandlingen i København uforholdsmæssigt dyr, påpeger kommunens revision. Derfor har politikerne i teknik- og miljøudvalget for nyligt vedtaget et mål om, at sagsbehandlerne i 2020 skal bruge 65 procent af arbejdstiden på sagsbehandling.

Det er mindre end anbefalingen fra den interne revision, men tvinger man sagsbehandlerne til at bruge mere tid på sagsbehandling, risikerer man flere fejl i byggesagsafgørelserne, mener Ninna Hedeager Olsen.

- Konsekvensen er, at der bliver mindre tid til at klæde medarbejderne på og gøre dem dygtige, og at der vil være mindre tid til at have et dialogteam, siger hun.

Hastighed er kvalitet

Hos Dansk Byggeri vækker det undren, at man politisk har prioriteret efteruddannelse og andre opgaver i forhold til hastig ekspedition af byggesagerne. I snit bruger Københavns Kommune 61 dage på at behandle en byggesag, viser kommunens seneste opgørelse fra juli i år.

Det er ikke imponerende, siger erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius.

- Set fra ansøgernes side er sagsbehandlingen i København sendrægtig og træg, både i forhold til den kompetence, sagerne bliver behandlet med, og i forhold til, hvor effektivt de bliver behandlet.

Det er vigtigt med korrekte og fagligt velfunderede afgørelser, men hurtig ekspedition er lige så afgørende, siger han.

- Der står jo borgere og virksomheder og tripper i den anden ende. I en tid, hvor der er behov for at få løst nogle byggeopgaver, er det simpelthen ikke godt nok, at forvaltningen bruger noget, der ligner halvdelen af arbejdstiden på andet end det, der faktisk er opgaven.

Som en del af budgetaftalen i Københavns Kommune blev det vedtaget at sløjfe byggesagsgebyrerne, hvilket der er afsat 181 millioner kroner til.

For nyligt kom det frem, at timeprisen for at få behandlet en byggesag i København har været for høj, og at der sidste år blev opkrævet 7,5 millioner kroner for meget i byggesagsgebyrer.