Ny ordning: Patienter inddrages under vagtoverlevering

På Rigshospitalet har man droppet vagtoverlevering bag lukkede døre. Nu inddrages patienten, når personalet overleverer til hinanden.

Vagtoverlevering mellem sygeplejerskerne foregår ikke længere bag lukkede døre på personalestuen. Nu er den rykket ind hos patienterne. (Foto: CLAUS BJØRN LARSEN © Scanpix)

Når et hold sygeplejersker får fri fra arbejde efter en endt vagt, og skal erstattes af et nyt hold sygeplejersker, foregår overleveringen om patienterne oftest for lukkede døre.

Det har man nu ændret på hos Rigshospitalets afdeling for gynækologisk cancer og hjernetumorer.

Siden januar er afsnittet gået over til en ny måde at overdrage aftenvagten mellem den sygeplejerske, der går hjem og den, der tager over. Hvor vagtskiftet før skete bag lukkede døre på sygeplejerskernes personalestue, overdrager man nu på patientstuen.

Det har vist sig at være en ordning, der er så god, at den skal bredes ud.

- Internationale erfaringer viser, at det har flere fordele at inddrage patienten i overleveringen, siger Mille Guldager, der er klinisk sygeplejespecialist og projektleder på at få den nye ordning indført.

- Det mindsker risikoen for fejl og misforståelser, pårørende får mulighed for at være med og stille spørgsmål, patienten føler sig tryggere og patienttilfredsheden er ganske enkelt højere.

Før pilotprojektet var der mange ubesvarede spørgsmål og en sund skepsis blandt sygeplejerskerne for at gå en meget anderledes vej end den sædvanlige, fortæller sygeplejerske Sara Bak Rykær, der også er med i projektgruppen.

- Kan vi vise vores bekymringer, kan jeg sparre med min kollega, hvordan kan vi tale om de svære ting som prøver med dårlige svar, og vil patienter og pårørende have mange spørgsmål?

Men både patienter og personale har taget godt imod ordningen, der nu er permanent.

Danske Patienter: Det øger patienternes tryghed

Hos Danske Patienter er man også meget positiv for den nye ordning.

- Patienten får mulighed for at komme til orde. De kan være med til at huske, hvad der er vigtigt at sige, og hvilke informationer der skal passeres videre. Det giver en tryghed og en følelse af at have kontrol over, hvad der sker, mens man er indlagt, siger Helle Max Martin, der er projektchef i Danske Patienter og Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet.

Patienttilfredsheden er steget markant på afdelingen. Det viser både en spørgeskemaundersøgelse og en række interviews med patienter, som Mille Guldager Christiansen har fulgt projektet op med.

Den nye procedure har også betydet, at sygeplejerskerne ser patienterne fra vagtens start, og at patienterne ringer mindre efter sygeplejerskerne om eftermiddagen, mens de er indlagt.

Større udbredelse

Ordningen med at holde vagtoverleveringsmøder foran patienten i stedet for på personalestuen er så god en idé, at det nu skal udbredes, mener de konservatives formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt.

- Vi skal tage det op i Sundhedsudvalget, og så skal vi selvfølgelig fortælle kollegerne i Region Hovedstaden om de gode resultater. Vi skal lære af den nye bedste måde at gøre tingene på, siger han.

Det glæder Mette Rosendal Darmer, der er konstitueret centerdirektør i Finsenscenteret på Rigshospitalet. Hun er ikke er i tvivl om, at ordningen har skabt interesse.

- Vi er allerede så småt i gang med at brede ordningen ud i onkologisk klinik på Rigshospitalet, og så tror jeg også, at der er andre, der er interesseret i det, siger Mette Rosendal Darmer.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter