Omstridt eksproprieringssag afgjort i Roskilde

En afgørelse i en omstridt eksproprieringssag om jord ved Dyrskuepladsen i Roskilde, gik i dag kommunens vej.

Gæsterne på blandt andet Roskilde Festivalen, får nu mere plads at boltre sig på, efter at en eksproprieringssag om jord ved Dyrskuepladsen i Roskilde er gået kommunens vej. (Foto: Lars Hjort)

Roskilde Festivalen og det lokale dyrskue, ser nu ud til at få mere jord at kunne boltre sig på.

Gartneriejer Keld Bjergegaards klage over Roskilde kommunes ekspropriation af hans jord ved siden af Dyrskuepladsen er nemlig nu blevet afvist af Natur- og Miljøklagenævnet, der er ankeinstans i den type sager.

Bjergegaard var stærkt utilfreds med, at Roskilde kommune beslaglagde arealet, fordi det skal bruges til idrætsanlæg og serviceområder til Roskilde Festivalen og andre store arrangmenter på Dyrskuepladsen.

Og derfor er han også dybt skuffet over afgørelsen, men vil nu tænke over om han vil gå videre med sagen.

- Nu vil jeg vende afgørelsen med mine rådgivere men jeg har blandt andet muligheden for at tage sagen pågrund af dens principielle karakter videre til landsretten. Det er også ærgerligt at sådan en sag skal afgøres af et politisk udvalgt nævn, siger Kjeld Bjergegaard.

Han har ud over det principielle i at kommunen bare overtog hans jord, på det han mente var et for løst grundlag, også været utilfreds med de godt 900.000 kroner kommunen har tilbudt ham for det store areal jord.

Borgmester tilfreds med afgørelsen

  Beslutningen om ekspropriation var ifølge borgmester Joy Mogensen dog den sidste udvej.:

- Havde det på nogen måde været muligt at bruge en anden nærtliggende grund og dermed undgå ekspropriationen, havde kommunen naturligvis valgt den løsning. Det eksproprierede område er en helt nødvendig del i den lokalplan, der skal skabe sammenhæng i sydbyen ved at forbinde midtbyen med vores store kulturbydel, Musicon. Arealet skal bl.a. anvendes til store pladskrævende arrangementer i forbindelse med Dyrskuepladsen, herunder flugtveje. Derudover skal der etableres boldbaner og omklædningsfaciliteter til foreningslivet, så området kan være hjem for idrætsliv, fritidsliv og mange store nationale og internationale begivenheder.

Efter dagens afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet ser borgmesteren fremad:

 -Jeg er glad for, at Roskilde Kommunes ekspropriation nu er blevet godkendt af en uvildig, juridisk instans. Vi ser frem til, at vi nu kan gå i gang med at virkeliggøre den lokalplan, der skal skabe større sammenhæng i sydbyen og sikre bedre forhold i området for Roskildes borgere og gæster fremover.

Facebook
Twitter