Overvægt er tredjestørste årsag til kræft: Men kun få kender den alvorlige risiko

Inden for de næste 30 år kan 48.000 flere danskere få kræft som direkte konsekvens af overvægt.

'Hver gang du tager på, også bare et eller to kilo, så øger du din risiko for kræft,' siger Gitte Laub fra Kræftens Bekæmpelse.

Det kan gå hårdt ud over sundheden at være overvægtig.

Og de ekstra kilo er faktisk den tredjestørste risikofaktor for at få kræft.

Overvægt øger nemlig risikoen for mindst 13 forskellige kræftformer, og nogle af dem er de mest hyppige kræftformer som brystkræft og tarmkræft.

Men det ved kun hver femte dansker, viser en ny undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen står bag.

- Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget ved, og kommunikationsmæssigt bliver det en kæmpe opgave, men vi skal fortælle danskerne om sammenhængen, siger Gitte Laub, der er projektchef for forebyggelse af kræft inden for fysisk aktivitet, kost og overvægt i Kræftens Bekæmpelse.

Undersøgelsen, som KANTAR Gallup har lavet, viser, at 86 procent af danskerne er klar over, at overvægt øger risikoen for type 2-diabetes, og 81 procent ved, at overvægt øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

Men det er kun 22 procent, der kender sammenhængen mellem overvægt og kræft.

I Sundhedsstyrelsen er man enig i, at der skal et omfattende oplysningsarbejde i gang for at forhindre de mange kræfttilfælde som følge af overvægt.

Er nødt til at forebygge

Ifølge chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Tatjana Hejgaard er det ikke nok kun at opfordre folk til at ændre vaner og tjekke deres BMI.

- Vi er også nødt til at se på tilgængeligheden af usund mad og drikke, portionsstørrelser og muligheden for at være fysisk aktiv i det daglige. Det spiller også en rolle, hvor længe vi sidder stille, siger hun.

I dag er over halvdelen af danskerne overvægtige, og hvis den nationale vægtkurve fortsætter med at stige som hidtil, vil 48.000 flere danskere få kræft de næste 30 år som direkte konsekvens af overvægt, lyder vurderingen fra Kræftens Bekæmpelse.

- Hver gang du tager på, også bare et eller to kilo, så øger du din risiko for kræft, siger Gitte Laub.

- Jo større fedtdepoter man har – især omkring maven – jo mere øger man betændelsestilstanden i kroppen. Det giver gode forhold for at kræft kan opstå og udvikle sig, siger Gitte Laub.

Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Tatjana Hejgaard nævner også, at flere aktører skal på banen i forebyggelsesarbejdet. Både læger og sundhedspersonalet i kommunerne skal hjælpe folk til at holde normalvægten – men også organisationer og politikere skal tage affære, mener hun.

- Vi er nødt til at sætte ind på flere fronter, hvis vi skal vende og forebygge udviklingen på den lange bane, fastslår Tatjana Hejgaard.

Det er de enige i hos Kræftens Bekæmpelse, som nævner udviklingen i USA, hvor overvægt er godt på vej til at blive den største årsag til, at folk får kræft. Med det in mente skal der handles, lyder det.

- For at vende udviklingen er vi først og fremmest nødt til at anerkende og forstå, at det her er en stor og hidtil overset udfordring for folkesundheden, siger Mette Lolk Hanak, der er forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse.