Personale i psykiatrien: Anbefalinger, der skal mindske risikoen for drab som i Fields, er urealistiske

Task Force præsenterede i efteråret seks forslag til psykiatrien, men der er hverken afsat penge eller personale til at føre dem ud i livet, vurderer sundhedsøkonom.

Københavns Kommunes mindehøjtidelighed for ofre for søndagens skyderi, ved indkøbscenteret Field's tirsdag den 5. juli 2022.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

Det er ikke muligt leve op til seks anbefalinger, som kom efter skyderiet i Fields, hvis formål er at mindske risikoen, for at noget lignende sker igen.

De seks anbefalinger blev lavet af en Task Force, der kulegravede det patientforløb, den psykisk syge formodede gerningsmand havde, forud for at han med et gevær i hånden gik ind i storcentret Fields på Amager og dræbte tre mennesker og sårede flere andre.

Men der følger ikke penge og personale med anbefalingerne, og derfor er de urealistiske, lyder det fra en ekspert, en række fagforeninger og flere sygeplejersker og læger i hovedstadens psykiatri, som DR har talt med.

En af dem er Poul Videbech, professor og overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup.

- Vi ved, hvad vi skal gøre, men vi har ikke tid til at gøre det, hvis man nu skal sige det meget kort.

- Nogle af punkterne vil kræve mere personale, og det kan man ikke bare lige stampe op af jorden, fordi tendensen nærmest går i den modsatte retning, siger Poul Videbech.

Anbefalingerne, der blev fremlagt den 11. oktober, peger på seks områder, hvor det anbefales, at der sker forbedringer i psykiatrien. Formålet er at minimere risikoen for, at noget lignende hændelsen i Fields sker igen.

Anbefalinger kræver penge

DR har talt med otte sygeplejersker og en række læger, der arbejder i Region Hovedstadens psykiatri. De forklarer samstemmende, at de har svært ved at løse alle deres opgaver i dag. Derfor mener de, det er helt urealistisk, at de kan tage nye opgaver, uden at der tilføres flere ressourcer eller fjernes eksisterende opgaver.

  • De seks anbefalinger, der skal minimere risikoen for nye fatale hændelser som skyderiet i Fields, er urealistiske, mener Thomas Markvart Sørensen, sygeplejerske på Psykiatrisk Center Ballerup. - Uden penge og personale til at løfte de ekstra opgaver, så er det ikke muligt. I dag løfter vi vores opgaver under niveau i forhold til, hvad vi burde gøre, siger han. - Hvis ikke vi gør noget for at løfte kvaliteten, så risikere vi mere af det samme: Vi vil fortsat se selvmord, og vi risikerer at se flere voldsomme hændelser, som vi så hen over sommeren, siger Thomas Markvart Sørensen. (Foto: © PRIVATFOTO)
  • - Anbefalingerne er ikke realistiske, siger Joachim Ritchie Vaughan, sygeplejerske på Psykiatrisk Center Ballerup. Ifølge ham er det ikke nok at fremlægge seks anbefalinger. - Hvis de mener det alvorligt, skal der følge penge med. Vi er allerede presset til det yderste, og vi kan, som det er nu, ikke løse vores opgaver på fagligforsvarlig måde. Det giver ikke mening at give os endnu flere opgaver. Vi er knækket allerede, siger han. (Foto: © PRIVATFOTO)
  • De seks anbefalinger er fornuftige, men de er ikke meget værd, når der ikke følger penge og personale med, fortæller Brian Rasmussen, sygeplejerske på Psykiatrisk Center Amager. - Det er ikke rimeligt, at de giver os ansatte en ekstra opgaver, uden der følger ressourcer med, for vi har allerede svært ved at følge med nu. Jeg mener, at det er helt urealistisk at tro, at vi kan leve op til det her uden mere personale med direkte patientkontakt, siger Brian Rasmussen. (Foto: © PRIVATFOTO)
  • Vi sidder på pinde for at se, hvordan de har tænkt sig at føre de seks anbefalinger ud i livet, fortæller Eleanor Rosa Holm, sygeplejerske i et udkørende team, der kører til bosteder i Region Hovedstaden. - En af anbefalingerne er en mere systematisk anvendelse af voldsrisikoscreening. Vi har nu fået en femsiders manual, men vi har ikke fået kurser eller oplæring. De seks anbefalinger er ansvarsfralæggelse fra ledelsens side, siger Eleanor Rosa Holm.
1 / 4

Et af medlemmerne i Task Forcen er Merete Nordentoft, professor i psykiatri og formand for Dansk Psykiatrisk Selskab. Hun forklarer, at hver af de seks anbefalinger kan læses som et sted i den formodede Fields-skyders patientforløb, hvor noget ikke er gået, som det skulle.

- Kan anbefalinger implementeres, uden der følger penge med?

- Umiddelbart vil der for alle seks anbefalinger være behov for, at man investerer for at kunne føre anbefalingerne ud i livet.

- Det kan være, at der er nogen af dem, der på sigt kan tjene sig selv ind igen. Her tænker jeg eksempelvis på, at der bliver anbefalet større kontinuitet i behandlingen. Det kan godt være, at det på sigt bliver billigere, siger Merete Nordentoft.

Sundhedsøkonom: Der er ikke afsat penge

Det var Sundhedsministeriet og Region Hovedstaden, der efter skyderiet i Fields aftalte, at en Task Force skulle afdække gerningsmandens patientforløb i psykiatrien.

Kort inden de seks anbefalinger blev fremlagt, vedtog et flertal i Folketinget en ny 10-årig psykiatriplan, mens Region Hovedstaden fremlagde deres budgetaftale for 2023.

Ud over 3,2 millioner til ambulant psykiatrisk behandling i Region Hovedstadens budget, er der ikke afsat penge i de to planer, der definerer de økonomiske rammer for hovedstadens psykiatri.

- De helt specifikke ting under de her seks punkter er overhovedet ikke indtænkt i hverken budgettet eller 10-årsplanen, siger Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet.

Han forklarer, at de seks anbefalinger vil kræve, at der skal tilføres ekstra ressourcer, hvis psykiatrien ikke skal begynde at kannibalisere på sig selv.

- Det betyder jo, at de psykiatere og psykiatriske sygeplejersker, der skal arbejde med anbefalingerne, skal ud i en kamp om at finde ressourcer fra andre områder indenfor psykiatrien.

- Det vil sige, de skal hen til deres kollegaer og sige: Vi er nødt til at få nogle ressourcer her, fordi vi skal have gjort noget ved det her område, siger han.

Fagforeninger: Politikerne må tage ansvar

DR har talt med FOA, DSR Kreds Hovedstaden og Overlægeforeningen, der henholdsvis repræsenterer SOSU’erne, sygeplejerskerne og overlægerne i psykiatrien.

De mener, at tiltagene bliver vanskelige at føre ud i livet på grund af manglende personale og økonomi. Nicklas Wagner, kreds næstformand i Danske Sygeplejeråd Region Hovedstaden, siger:

- Vi er bekymrede for at sygeplejerskerne skal løbe endnu hurtigere. De løber i forvejen meget stærkt. Det er politikerne, der har nedsat denne her taskforce, der har besluttet eller kommet med de her seks anbefalinger.

- Når man siger, at nu skal sygeplejerskerne og de andre medarbejdere efterleve anbefalingerne, så bør man også politisk sige, hvad er det så, de ikke skal lave. For de har ikke ressourcerne til at lave yderligere, siger Nicklas Wagner.

Region H: Penge og personale er nødvendigt

Fungerende sundhedsminister Magnus Heunicke har ikke ønsket at stille op til interview med henvisning til de igangværende regeringsforhandlinger og spiller dermed bolden over til Region Hovedstaden.

Her slår den politiske chef regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) fast, at de seks anbefalinger kræver penge og personale.

- Det er klart, at de seks anbefalinger kommer til at koste penge og personale, ligesom andre ting, vi også gerne vil styrke i psykiatrien, siger Lars Gaardhøj

Han fortæller, at der ikke er afsat et særskilt beløb til de seks anbefalinger, efter de blev fremlagt midt i efteråret.

- Vi har en dygtig psykiatri med dygtige medarbejdere og god ledelse. De skal forsøge at rulle de her anbefalinger ud, og de har et stort budget. De skal selvfølgelig prøve at holde det inden for deres budget, siger Lars Gaardhøj og fortsætter:

- Jeg tror personligt, der skal mere til, og så må vi sætte vores lid til den 10-års psykiatriplan, der er vedtaget på Christiansborg, og så har vi mulighed for at prioritere nogle penge på de kommende budgetforhandlinger.

- Synes du, det er godt nok som regionsrådsformand, efter tre mennesker blev dræbt i Fields, at I kommer med nogle anbefalinger, som jeres ansatte ikke mener, de kan leve op til?

- Jeg hører mere, at de (de ansatte, red.) er bekymrede for, om vi kan nå i mål. Det, synes jeg, er berettiget. Jeg er også selv bekymret for psykiatrien. Det er også derfor, at jeg sammen med brede flertal har været med til at sikre flere penge til psykiatrien i hovedstaden.

- Men vi har en psykiatri, hvor der kommer et stort antal børn, unge og voksne ind, der har brug for hjælp. Det er svært at følge med, og jeg er helt opmærksom på, at de er bekymrede, siger Lars Gaardhøj.

- Jeg tror, der er nogen, der forventer, at I går i gang med arbejdet den dag, anbefalingerne blev fremlagt. Bagtæppet for de her anbefalinger er tre menneskers tragiske død og en helt masse sårede i Fields. Synes du, det er godt nok, at man ikke afsætter tilstrækkeligt med midler og personale, når man kommer med de her anbefalinger?

- Jeg tror, det er vigtigt, at vi nu har fokus på, at der er kommet seks anbefalinger. Dem er vi i gang med at kigge på i psykiatrien.

- Så er det klart: Noget kommer til at tage lidt længere tid. Noget vil koste nogle flere penge. Det er det, vi får en status på i januar måned (hvor der er møde i Region Hovedstadens forretningsudvalg, red.). Så må vi politisk drøfte, hvordan vi skaber rammerne, så vi kan lykkedes. Der er ingen, der har en interesse i, at vi ikke lykkedes med det her hurtigst muligt, siger Lars Gaardhøj.

‘Politikerne forstår ikke, hvor alvorligt det er’

Tilbage på Psykiatrisk Center Glostrup håber professor og overlæge Poul Videbech, at politikerne ikke nøjes med at lade de seks anbefalinger stå på et stykke papir men også omsætter dem til handling.

- Jeg mener, at sygehusvæsenet generelt er inde i en dødsspiral, og politikerne forstår ikke, hvor alvorligt det er. Så afvandringen er i gang, og det bliver kun værre, hvis ikke man man får grebet ind.

Kort inden skyderiet på Fields den 3. juli blev en praktiserende læge knivdræbt af en psykisk syg mand - det skete ligeledes på Amager.

- Bag en ulykkelig skæbne som Fields er der tusindvis af patienter, hvis sygdomme bliver værre, fordi de ikke kommer hurtigt i behandling. Vi har kun set toppen af isbjerget, og det har været en forfærdelig tragisk top, siger Poul Videbech.

Efter et langt arbejdsliv i psykiatrien, hvor han mener, at sundhedssystemet i slowmotion er kørt af sporet, er han ikke optimist.

- Før valget kom der et beskedent løft. Jeg håber, der kommer et et mere substantielt løft efterfølgende, men det kan sagtens være, at der går Christiansborg-fnidder i det, og der ingenting sker. Så sidder vi her igen om om fem år, og i mellemtiden er der måske indtruffet nye tragedier. Det ved vi ikke, siger Poul Videbech.