Politiker om fravær: Jeg kan ikke være to steder på en gang

Jonas Bjørn Jensen (S) har på 21 måneder meldt afbud til ti ud af 16 bestyrelsesmøder.

Jonas Bjørn Jensen har han tjent omkring 79.000 kroner på at sidde i bestyrelserne for Vestforbrændingen og Centralkommunernes Transmissionsselskab. (Foto: Peter Bye Andersen DR © DR Nyheder)

Stolene står ofte tomme under bestyrelsesmøderne i hovedstadskommunernes forsyningsselskaber.

Aktindsigter, som DR har fået i mødeaktiviteten blandt kommunalpolitikere, der er udpeget til at sidde i bestyrelsen for lokale forsyningsselskaber, viser nemlig, at en række politikere melder fra til mere end hvert tredje bestyrelsesmøde.

En af de politikere, som har et højt bestyrelsesfravær, er Jonas Bjørn Jensen, der sidder i Københavns Kommunes borgerrepræsentation for Socialdemokratiet.

Fra januar 2015 til midten af september i år, har han tjent omkring 79.000 kroner på at sidde i bestyrelserne for Vestforbrændingen og Centralkommunernes Transmissionsselskab. I samme periode har han meldt afbud til ti ud af 16 bestyrelsesmøder i de to forsyningsselskaber.

- Jeg er brandærgerlig over, at jeg ikke har kunnet deltage i de her møder, men jeg er fritidspolitiker, og jeg har både familie og arbejde samt det politiske arbejde på rådhuset. Jeg kan ikke være to steder på en gang, så jeg har været nødt til at melde afbud til bestyrelsesarbejdet de gange, hvor jeg har haft noget andet, jeg skulle på rådhuset eller i forbindelse med mit arbejde, forklarer Jonas Bjørn Jensen.

Han påpeger, at en stor del af bestyrelsesarbejdet foregår uden for møderne.

- Men det centrale i bestyrelsesarbejdet er vel bestyrelsesmøderne?

- Det er en vigtig del af arbejdet. Derfor er jeg også så ked af, at jeg har været nødt til at melde afbud til de her møder. Men en stor del af arbejdet er også, det derfor foregår uden for møderne, og det arbejde har jeg gjort meget for at passe ved at læse op på dagsordener og følge med i de diskussioner, der foregår på forsyningsområdet.

- Når du er så presset, har du så overvejet at droppe de her bestyrelsesposter?

- Hvis det bliver ved med at være meget presset, så er det noget jeg vil overveje. Men jeg føler grundlæggende, at jeg har passet mit arbejde, og jeg synes overordnet, at jeg er god til at komme til de møder, jeg skal komme til. Så er der to bestyrelser her, hvor der har været nogle afbud, som jeg er ked af, men som skyldes, at jeg ikke kan være to steder på en gang.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk