Psykiatrisk center kan for første gang fejre 100 dage uden bæltefiksering

Som det første sted i landet har Psykiatrisk Center Ballerup undgået at bruge bæltefiksering i 100 dage.

Bæltefiksering og andre former for tvang over for psykisk syge skal halveres, lyder målet fra regeringen. På Psykiatrisk Center Ballerup er man på rette vej. (Foto: © BENT MIDSTRUP, Scanpix)

Som det første sted i landet kan Psykiatrisk Center Ballerup fejre 100 dage uden behov for at spænde patienterne fast med bælter.

Det er resultatet af en målrettet og flere år lang indsats for at undgå bæltefiksering, siger vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri Anne Hertz.

Blandt andet er personalet blevet uddannet i at bremse konflikter, før de eskalerer, og for patienternes vedkommende er der kommet mere fysisk aktivitet på programmet:

- Motion, bevægelse og leg. Vi ved, at vores patienter keder sig, når de er indlagt, og det skal de ikke. Så falder aggressionsniveauet og dermed behovet for at bruge tvang, siger Anne Hertz.

Samtidig med, at bæltefikseringen er faldet på Psykiatrisk Center Ballerup, er brugen af medicin og andre former for tvang forblevet stabilt. Og det er ikke bare en fordel for patienterne, at de undgår de voldsomme bæltefikseringer. Det afspejler sig også i medarbejdernes trivsel, siger Anne Hertz:

- Sygefravær og arbejdsskader er faldende, og det samme er anmeldelser af vold og trusler.

Regeringen har et mål om, at brugen af tvang over for psykiatriske patienter skal halveres. I Region Hovedstaden er næste skridt i den retning en handleplan for, hvordan man undgår andre former for tvang end bæltefiksering.