Psykiske lidelser: Børn og unge får mindre medicin hos egen læge

De praktiserende læger i hovedstadsområdet udskriver færre recepter til børn og unge med psykiske lidelser.

Sidste år fik blot 936 unge under 18 år udskrevet en recept på medicin imod psykiske lidelser fra deres egen læge i Region Hovedstaden. (Foto: Jeppe Carlsen © Scanpix)

Vægtsvingninger, træthed, adfærdsforstyrrelser og selvmordstanker.

Listen over potentielle bivirkninger ved lægemidler imod ADHD, depression, angst og andre psykiske lidelser er lang.

Derfor vækker det glæde hos landsforeningen for psykisk sundhed SIND, at antallet af recepter på såkaldt psykofarmaka, som de praktiserende læger i Region Hovedstaden udskriver til børn og unge, er på det laveste niveau i ti år.

- Vi ved, at bivirkningerne blandt andet kan betyde, at man lukker ned for sine følelser. Og det er ikke særligt godt i en periode, hvor man er i gang med at udvikle sin personlighed. Så det tegner godt, at lægerne er begyndt at tænke sig om og ikke længere bare bevidstløst fortsætter en ordinering, siger Knud Kristensen, der er landsformand for SIND.

Det tegner godt, at lægerne er begyndt at tænke sig om og ikke længere bare bevidstløst fortsætter en ordinering.

Knud Kristensen, landsformand for SIND.

I 2011 fik mere end 2500 børn og unge under 18 år udskrevet recept på medicin imod psykiske lidelser hos deres praktiserende læge i Region Hovedstaden. Sidste år hed tallet kun 936 - det laveste antal siden 2007. Det viser tal fra regionen.

- Det viser, at man er blevet meget mere opmærksom på, at det er en behandling, der skal foregå i specialistregi, mener Karin Zimmer, der er formand for De Praktisernede Lægers Organisation i Hovedstaden.

Hun peger på, at de seneste års øgede fokus på de praktiserende lægers store udskrivninger af psykofarmaka har været med til at vende skuden.

Hos Region Hovedstaden mener Karsten Skawbo-Jensen, der er formand for psykiatriudvalget, at en del af årsagen til det faldende antal recepter skal findes i den indsats, man har gjort for at klæde de praktiserende læger bedre på.

- De praktiserende længer modtager efteruddannelse, de har en telefonlinje, hvor de kan spare med speciallæger i psykiatri og de kan få besøg af psykiatripraksiskonsulenter ude i deres klinik, forklarer han.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på kbh@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.