Region Hovedstaden vil fastansætte jordemodervikarer: "Så vil jeg hellere arbejde i Norge"

Fødeafdelingerne i hovedstaden skal ikke længere bruge vikarer. I stedet for skal jordemødrene fastansættes.

Som fastansat jordemoder i Region Hovedstaden oplevede Trine Norreen et massivt arbejdspres. (Foto: (privatfoto) © (Privatfoto))

Selvom der stadig er problemer med at sikre nok jordemødre på hospitalerne i Region Hovedstaden, indføres der fra 1. februar stop for at bruge eksterne jordemodervikarer. Det har politikerne vedtaget i håbet om, at nogle af de nuværende vikarer vil lade sig fastansætte.

En af jordemodervikarerne er Trine Norreen, der har 14 år som jordemoder i Region Hovedstaden bag sig. Siden februar har hun været tilknyttet som vikar, og tanken om en fastansættelse frister hende ikke.

- Som vikar oplever jeg en arbejdsglæde, jeg savnede som fastansat. Både økonomisk, fordi jeg ikke behøver arbejde så meget for at tjene det samme og fordi, jeg kan få lov til at restituere ordentligt mellem vagterne.

Hun forlod sin faste jordemoderstilling på 30 timer om ugen efter en sygemelding, der kom som reaktion på en periode med massivt arbejdspres.

- Alt for ofte stod jeg i en situation, hvor der ikke var nok på arbejde, og hvor man havde lovet at sætte en fødsel i gang, men ikke kunne gøre det, fordi der manglede jordemoderhænder. Jeg begyndte at sove dårligt og måtte til sidst indse, at min krop ikke orkede det mere.

Trine Norreens indtryk er, at arbejdsforholdene ikke er forbedret væsentligt, selvom en del ubesatte stillinger på de store fødeafdelinger på Hvidovre og Herlev Hospital er blevet besat. Og derfor vil hun hellere vinke farvel til fødeafdelingerne i hovedstadsområdet end at skrive under på en fastansættelse, når vikarstoppet træder i kraft 1. februar.

- Jeg oplever stadig, at der er meget travle vagter, så jeg er ikke parat til en fast stilling. Som jeg har det lige nu, vil jeg hellere fortsætte med at være freelance og tage til Norge og arbejde.

Kan ramme patienter

Blandt politikerne i Region Hovedstaden er man klar over, at man risikerer at mangle nogle af de jordemødre, der i dag får vagtplanerne til at gå op, når man sløjfer muligheden for at arbejde som vikar.

Det kan også betyde, at regionen i en periode må flytte flere fødende kvinder til en anden fødeafdeling, end der hvor de oprindeligt var planlagt til at føde, fremgår det af en redegørelse fra forvaltningen.

Men der er flere gode grunde til at stoppe brugen af vikarer, siger formand for sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (K).

- Det er virkelig ikke en god forretning for os at købe vikarer ude i byen. Det betyder også, at vi ikke kan tilbyde patienterne den samme jordemoder, og det vil vi gerne, for det giver tryghed.

Han håber, at man kan løse problemet ved at få flere af de jordemødre, der i dag arbejder på nedsat tid, op på fuld tid. Mange af regionens jordemødre arbejder ikke fuld tid, påpeger han.

- Vi skal tage en kold tyrker, ligesom vi gjorde det på sygeplejerskeområdet for nogle år siden. Det havde vi succes med, så nu håber vi på at gøre det samme for jordemødrene.

Økonomisk gulerod skal give ekstra hænder

En anden grund til at udfase vikarerne er arbejdsmiljøet, siger HR-direktør i Region Hovedstaden, Martin Magelund Rasmussen. I lang tid har trivselsmålingerne blandt jordemødrene vist et anstrengt arbejdsmiljø, og fra regionens side vurderer man, at det vil øge trivslen at sikre flere kendte ansigter på lige vilkår blandt medarbejderne.

- Det her er en del af en samlet indsats med flere elementer. Vi har øget optaget på jordemoderstudiet og ansætter samtidig flere nyuddannede jordemødre. Og så har vi sammen med fødeafdelingerne aftalt, at flere jordemødre skal ansættes på fuld tid, siger han.

For at undgå en situation, hvor man akut mangler jordemødre, laver regionen en overgangsperiode, hvor en økonomisk gulerod skal få medarbejderne til at arbejde mere.

- Vi er i gang med at lave aftaler, hvor vi honorerer de medarbejdere, der tager ekstraarbejde, højere end vi normalt gør, netop for at sikre fuld dækning af alle vagter, indtil vi har jordemødre nok.

Fastansatte bakker op

Udsigten til at de fastansatte jordemødre skal løbe hurtigere, når man dropper vikarerne, bekymrer Karin Jønsson, tillidsrepræsentant for jordemødrene på Herlev Hospital, der også er næstformand i Jordemoderforeningen i hovedstadsområdet. Alligevel bakker hun op om beslutningen.

- Det betyder rigtig meget, at man kender de kollegaer, man møder på arbejdet. Selvom vores vikarer er dygtige, så fordrer det ikke et godt arbejdsmiljø, at man hver gang oplever, at det er nye ansigter, der ikke kender arbejdsgangene, og som har brug for vores assistance, siger hun.

Som vikar forstår Trine Norreen godt de fastansattes frustrationen. Men det ændrer ikke på, at hun holder fast i tilværelsen som vikar, selvom det betyder, at hun fremover skal rejse til Norge for at arbejde.

- Det giver mig en fleksibilitet i forhold til indkomst og arbejdstid. På en fødegang i Norge får man også ro til at gøre tingene færdige, inden man bliver sendt videre til næste forløb. Man kan endda nå at spise en mad i løbet af en vagt.

Facebook
Twitter