Roskilde-borgmester om penge til kystbeskyttelse: Alt for lidt

Borgmester, naturfredningsforening og digelag mener, at der er sat for få penge af til at beskytte mod oversvømmelser.

Flere storme i Danmark har truet private boliger og kommuner. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Det er en alt for lille økonomisk hjælp, som Christiansborg sender til de diger, der skal beskytte borgere og kommuner, der er truet af oversvømmelser.

Det mener Joy Mogensen (S), borgmester i Roskilde.

Et bredt flertal på Christiansborg har i dag afsat 45 millioner kroner til natur- og kystprojekter, heraf en pulje på 9 millioner kroner til digeprojekter, som kommuner og digelag kan søge.

Det er slet ikke nok, siger Joy Mogensen.

Hun henviser til, at der alene i Roskilde Kommune er kystsikringsprojekter i gang for over 100 millioner kroner.

- Det er et lille skridt i den rigtig retning. Men når jeg hører beløbet, som må jeg sige, at det er et meget lille skridt. Alt erfaring viser, at det er rigtig dyrt at komme i gang med de her projekter, siger hun.

En stor del af de 45 millioner kroner er allerede øremærket til helt bestemte projekter. Derfor er der mange kommuner tilbage, som skal søge om de sidste 9 millioner kroner.

- Hvis man virkelig vil have gang kyst- og klimasikring i hele Danmark, så skal man i hvertfald op i et trecifret million beløb for virkelig at få sat skub i projekterne, siger Joy Mogensen.

Oversvømmelser kan blive værre

Også hos Danmarks Naturfredningsforening i Halsnæs er der ikke meget jubel at spore hos formanden Birgitte Benzon Bang over selve beløbet. Her har de oplevet, hvad der sker, når oversvømmelsen rammer.

Oversvømmelserne ødelægger næsten alt. Marker og huse bliver oversvømmet, mens store dele af kysterne bliver bidt af, siger hun.

Det kan gøre ondt værre, hvis der ikke bliver taget ordentligt hånd problemet, understreger Birgitte Benzon Bang.

- Oversvømmelserne betyder, at strandene forsvinder. På den måde kommer bølgerne helt tæt ind på land. Det gør, at skaderne også bliver større under stormene, siger hun.

Borgere betaler selv

Mogens Hallager oplevede selv i 2013 under stormen Bodil, hvordan det er at få oversvømmet sit hus. Han er nu formand for digelaget i Jyllinge i Roskilde. Han føler sig stadig utryg ved at bo i et område, der er truet af oversvømmelser.

- Det har været fire forfærdelige år efter Bodil. Vi har været meget nervøse, hver gang det har blæst igennem, siger han.

I Jyllinge koster deres digeprojekt alene 44 millioner kroner. Selvom den kommunale og egenbetalingen til digerne i området er kommet på plads, så ønsker han også, at beløbet i puljen var meget højere. For det ville have hjulpet borgerne meget, da de i forvejen er presset økonomisk, siger Mogens Hallager.

- Kan vi få sat vores egenbetaling ned, så ville vi være rigtig glade. Det er jo et stort beløb for rigtig mange mennesker, der i forvejen har skulle betale meget efter Bodil på at forbedre deres bolig, siger han.

Facebook
Twitter